Contract de asistență tehnică și suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic Registrul Electoral la alegerile prezidențiale din anul 2014Contract de asistență tehnică și suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic Registrul Electoral la alegerile prezidențiale din anul 2014 Achiziţia de sevicii asistență tehnică și suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic Registrul Electoral la alegerile prezidențiale din anul 2014
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de asistență tehnică și suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic Registrul Electoral la alegerile prezidențiale din anul 2014 Tipul contractului: Servicii Codul CPV Principal: 72611000-6 Servicii de asistenţă tehnică informatică Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii: Art.122 lit.b Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: - Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 8555 Data încheierii contractului: 26/Septembrie/2014 Valoarea contractului (fara TVA):  1.760.000 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: Asocierea formată din SC SIVECO ROMÂNIA SA ȘI SC ASSECO SEE SRL Adresă: Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr.73-81, Bucuresti, Sector 1, Complex Victoria Park, Cladirea C4 Telefon: 0213023300 CUI: RO 476331
Alte articole: