Contract de achiziție de carburant pe bază de bonuri valorice 2016Contract de achiziție de carburant pe bază de bonuri valorice 2016 Achiziție de carburanţi auto pe baza de bonuri valorice
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de achiziție de carburant pe bază de bonuri valorice 2016 Tipul contractului:  Produse Codul CPV Principal:  09130000-9 Petrol şi produse distilate Tipul procedurii:  Cerere de oferte Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  385628 Procedura este impartita pe loturi:  Nu Nr. contracte incheiate:  1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu Procedură verificată de UCVAP:  Nu Contract nr.: 7184 Data încheierii contractului: 20/Aprilie/2016 Valoarea contractului (fara TVA): 469.845 Moneda:  RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: SC OMV PETROM MARKETING SRL Adresă: BucurestI, Str.Coralilor, nr.22, sector 1 Telefon: 0212063120 CUI: RO 11201891
Alte articole: