Strategie anuală

Strategia Anuală de Achiziţii Publice 2018
Strategia Anuală de Achiziţii Publice reprezintă totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar

Strategia Anuală de Achiziţii Publice 2017
(totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar)