# Anul Document
1 2020 Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean, respectiv consiliu local stabilit prin ordin al prefectului potrivit art.112, respectiv art.171 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Date comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne, cu completări din 31.07.2020)