În conformitate cu dispozițiile art. 103 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea trebuie să asigure condițiile logistice necesare unei bune desfășurări a procesului de votare. În acest sens, potrivit prevederilor art. 21, alin. (2) lit. a) din Hotărârea nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului „Expert electoral”, Direcţia management electoral elaborează standarde, strategii, politici şi programe privind logistica electorală şi monitorizează starea acesteia.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 21, alin. (2) lit. f) din Hotărârea nr. 4/2016, Direcţia management electoral face propuneri privind condiţiile minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare și stabileşte „procedura de constatare şi atestare a îndeplinirii condiţiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare”.

În acest sens, Direcţia management electoral sprijină buna desfăşurare a proceselor electorale şi managementul operaţiunilor electorale, prin urmărirea modului de asigurare a logisticii electorale și a îndeplinirii condițiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor secțiilor de votare.

 

Untitled-1

Aici puteţi găsi informaţii privind situaţia materialelor de logistică electorală, şi anume starea acestora, gradul de reutilizare, precum şi a modul de păstrare a acestora.

Totodată, Direcţia management electoral vă pune la dispoziţie specimene ale materialelor electorale (cabine, urne, buletine şi ştampile de vot), date şi informaţii cu privire la dotări şi echipamente utilizate în procese electorale, precum şi evaluări, studii şi analize privind logistica electorală.