În baza dispoziţiilor art. 20^1, alin. (1) lit. m) din Hotărârea nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală asigură „legătura cu mediul academic şi societatea civilă în vederea stabilirii de către Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de studii, programe şi campanii naţionale şi internaţionale vizând educarea şi responsabilizarea civică, promovarea participării la vot, dezvoltarea managementului electoral şi îmbunătăţirea capacităţii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la standardele şi practicile recunoscute internaţional”.

Pentru a-şi îndeplini corespunzător aceste atribuţii a fost înfiinţat în cadrul Direcţiei management, monitorizare şi logistică electorală, Centrul de studii, parteneriate şi programe pentru dezvoltarea managementului electoral.

Untitled-1

Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală, prin Centrul de studii, parteneriate şi programe pentru dezvoltarea managementului electoral urmăreşte consolidarea relaţiilor cu mediul academic şi societatea civilă prin intermediul încheierii unor parteneriate.

Obiectivul nostru este de a  identifica teme comune şi de a derula programe şi proiecte menite să conducă la îmbunătăţirea managementului operaţiunilor electorale, la adaptarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a procesului electoral la standarde europene, la o mai bună informare şi educare a alegătorilor cu privire la procesul electoral, precum şi la sporirea rolului Autorităţii Electorale Permanente de integrator al informaţiilor şi procedurilor electorale.

Totodată, urmărim consolidarea ataşamentului faţă de valorile democratice, culturii civice şi promovarea unui sistem de valori europene.