În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (2) lit. c), p), r) din Hotărârea Nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului „Expert electoral”, Direcţia management electoral asigurămonitorizarea, analiza, evaluarea şi planificarea strategică a operaţiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al procesului electoral”. În acest sens, pe de o parte, Direcţia management electoral controlează și monitorizează „îndeplinirea sarcinilor privind pregătirea şi organizarea proceselor electorale care revin autorităţilor administraţiei publice centrale”, și pe de altă parte, realizează monografii privind unităţile administrativ-teritoriale, constând în evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărţi etc.

Un aspect important în asigurarea unui management electoral integrat îl reprezintă accesibilitatea alegătorilor la procesul de votare. În acest scop, Direcția management electoral elaborează programe şi stabileşte proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilităţi şi asigură popularizarea acestora.

 

Untitled-1

Procesul electoral, fie că ne referim la alegeri generale (parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare sau locale) sau parţiale (parlamentare, locale) ori la referendum (naţional, local) constituie unul din cele mai mari şi complexe evenimente, la organizarea acestuia participând mii de persoane, precum şi o serie întreagă de autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale.

Având în vedere că în cei peste 10 ani de la înfiinţare, Autoritatea Electorală Permanentă şi-a dezvoltat suficient capacitatea administrativă, iar personalul său a căpătat o bogată experienţă, considerăm că în cadrul mai larg al îmbunătăţirii şi modernizării sistemului electoral românesc, se prefigurează pentru AEP rolul de manager al alegerilor.

Direcţia management electoral urmăreşte, printre altele definirea şi respectiv, dezvoltarea rolului AEP de coordonator principal al organizării şi desfăşurării procesului electoral, prin implementarea şi dezvoltarea conceptului de management al operaţiunilor electorale.