Ce reprezintă Corpul experților electorali?
 

Prin corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă[1].

Autoritatea Electorală Permanentă gestionează corpul experților electorali, care cuprinde următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail[2].

   
Cine poate fi expert electoral[3]?
 

Poate fi admisă în corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are drept de vot;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;

e) nu face parte dintr-un partid politic;

f) a absolvit studii universitare de licență în domeniul științelor juridice sau în alte domenii;

g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

   
Cum se face admiterea în Corpul experților electorali[4]?
 

Admiterea în corpul experților electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia, precum și pe bază de examen.

   
Admiterea pe bază de aviz favorabil [5]
 

Autoritatea Electorală Permanentă acordă aviz favorabil persoanei care a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin și care:

a) îndeplinește condițiile prevăzute mai sus;

b) a depus în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1);

c) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum;

d) nu a săvârșit erori în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale;

e) nu a fost exclusă din corpul experților electorali;

f) nu s-a retras din corpul experților electorali.

 

 

 

Admiterea pe bază de examen[6]
 

La examenul pentru admiterea în corpul experților electorali poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile menționate mai sus și care nu a fost exclusă din corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului.

Pot participa la examenul pentru admiterea în corpul experților electorali persoanele care declară în scris că îndeplinesc condițiile și care solicită Autorității Electorale Permanente, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, admiterea în corpul experților electorali pe bază de examen.

 
Cum se realizează suspendarea din Corpul experților electorali[7]?
 

În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcția de președinte al unui birou electoral al unei secții de votare sau funcția de locțiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat să solicite în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din corpul experților electorali, pe durata acestora, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.

   
Cum se realizează retragerea din Corpul experților electorali[8]?
 

Retragerea din corpul experților electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale.

 
Cum se realizează excluderea din Corpul experților electorali[9]?
 

Excluderea din corpul experților electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile.

   
Rezultatele admiterii în Corpul experților electorali[10]
 

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise în corpul experților electorali:

a) numele;

b) prenumele;

c) inițiala tatălui;

d) domiciliul – se înscriu numai județul și localitatea sau municipiul București și sectorul, după caz.

 

 

[1] art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare

[2] art. 16 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[3] art. 16 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[4] art. 16 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[5] art. 16 alin. (4) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[6] art. 16 alin. (6) și (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[7] art. 16 alin. (12) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[8] art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[9] art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

[10] art. 16 alin. (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare