În conformitate cu dispoziţiile art. 21, alin. (2) lit. n) din Hotărârea Nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului „Expert electoral”,  administrează Registrul naţional al secţiilor de votare.

Totodată, potrivit prevederilor art. 21, alin. (2) lit. f) din Hotărârea Nr. 4/2016 Direcţia management electoral realizează evidenţa localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale şi stabileşte „procedura de constatare şi atestare a îndeplinirii condiţiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor secţiilor de votare”.

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de votare din ţară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare. Registrul secţiilor de votare este public.

Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează de către primari, prin dispoziţie, numai cu avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente. Numerotarea secţiilor de votare din ţară se actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora. În municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.

Untitled-1

Un management eficient al operaţiunilor electorale implică obligatoriu o evidenţă amănunţită a teritoriului şi populaţiei.