În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (2) lit. b), m) și o) din Hotărârea nr. 4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului „Expert electoral”, Direcţia management electoral elaboreazăpropuneri pentru proiectul de buget necesar proceselor electorale şi pentru acţiuni legate de acestea”, urmăreşte „modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii electorale” şi realizează analize privind finanţarea procesului electoral şi asigurarea logisticii electorale

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 21, alin. (2) lit. e) din Hotărârea nr. 4/2016 Direcţia management electorală asigură „transparenţa cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale”.

 

Untitled-1

Autoritatea Electorală Permanentă manifestă un interes deosebit pentru a asigura transparenţa modului în care sunt utilizate fondurilor implicate în organizarea şi desfăşurarea procesele electorale.

Direcţia management electoral vă pune la dispoziţie date, informaţii, precum şi analize privind modul în care sunt asigurate şi utilizate fondurile implicate în procesele electorale.