Operatori de calculator secţii votare

Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare

Declarație de confidențialitate – operator de calculator

LISTA ACTUALIZATĂ LA DATA 06.12.2020 A OPERATORILOR DE CALCULATOR AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ CONSTITUITE PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

LISTA ACTUALIZATĂ LA DATA 06.12.2020 A OPERATORILOR DE CALCULATOR LA NIVEL DE UAT AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ CONSTITUITE PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

LISTA ACTUALIZATĂ LA DATA 05.12.2020 A OPERATORILOR DE CALCULATOR AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE CONTITUITE PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

LISTA ACTUALIZATĂ LA DATA 05.12.2020 A OPERATORILOR DE CALCULATOR LA NIVEL DE UAT AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ CONSTITUITE PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

DECIZIA nr. 174 din 4 decembrie 2020 privind desemnarea ca membri-operatori de calculator a unor președinți și locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Decizia nr. 171/04.12.2020 privind desemnarea ca membri – operatori de calculator a unor președinți și locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Lista unor președinți și locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

DECIZIA nr. 163 din 1 decembrie 2020 privind desemnarea ca membri-operatori de calculator a unor președinți și locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Lista președinților și a locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate desemnați ca membri-operatori de calculator la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

LISTA OPERATORILOR DE CALCULATOR AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE CONSTITUITE PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

LISTA OPERATORILOR DE CALCULATOR LA NIVEL DE UAT AI BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE CONSTITUITE PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

PROCES VERBAL DE DESEMNARE A OPERATORILOR DE CALCULATOR AI BIROURILOR ELECTORALE PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENTA DIN TARA

Arhivă


 

 

 

Operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare

Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV)

SIMPV are un rol instrumental în asigurarea integrității procesului electoral și are următoarele funcționalități:
a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
b) semnalează tentativele de vot ilegal;
c) facilitează exercitarea dreptului de vot;
d) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;
e) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot.

ADV
ADV reprezintă un program informatic, realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi operator de calculator al secției de votare?

Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) a absolvit învățământul general obligatoriu;
f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

Cum sunt desemnați operatorii de calculator ai secției de votare?

Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competențe:
a) utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației;
b) introducerea și validarea datelor;
c) prelucrarea datelor;
d) utilizarea internetului și a poștei electronice;
e) utilizarea echipamentelor periferice;
f) asigurarea confidențialității și securității datelor.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică, organizează sesiuni de examinare practică, în centre de evaluare şi în sistem online. Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare vor fi notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul și data sesiunii de examinare.

Sunt desemnate ca operatori de calculator ai secțiilor de votare numai persoanele care sunt declarate admise ca urmare a examinării practice a competențelor menționate mai sus. Acestea semnează un acord privind desemnarea ca operatori ai secțiilor de votare și un angajament privind confidențialitatea datelor și sunt remunerați, pe perioada desfășurării activității în secțiile de votare, cu o indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.

Documente necesare pentru înscrierea la sesiunea de examinare practică a competențelor

Pot participa persoanele care au depus sau au transmis o cerere scrisă, datată și semnată, conform modelului de cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare anexat.
Modalitate de depunere a cererilor pentru desemnarea ca operator de calculator al secției de votare
Cererile trebuie depuse direct sau transmise prin poștă, în original, la sediul Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei din localitatea dumneavoastră.
Primaria va redirecționa cererile depuse către Filiala sau Biroul județean al Autorității Electorale Permanente.

Atribuții ale operatorilor de calculator al secțiiei de votare

Operatorii de calculator exercită următoarele atribuții:

• preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele conexe, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicații Speciale;
• sunt prezenţi în secția de votare de la ora 06.00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;
• înscriu, în SIMPV, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora, prin intermediul mecanismului integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața SIMPV;
• controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale alegătorilor;
• validează preluarea codurilor numerice personale ale alegătorilor în SIMPV;
• comunică, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare mesajele și semnalările returnate de SIMPV;
• asigură introducerea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central;
• asigură îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, în cazurile menționate de normele metodologice.