Îndrumarea şi instruirea electorală a personalului autorităţilor şi instituţiilor publice

Autoritatea Electorală Permanentă, în vederea exercitării funcţiilor sale de educare, prin care se realizează instruirea alegătorilor şi se încurajează exercitarea drepturilor electorale, şi de informare, prin care se asigură transmiterea de informaţii corecte privind procesele electorale către alegători, autorităţi şi organisme publice, duce la îndeplinire o serie de atribuţii precum:

 • asigurarea aplicării unitare, la nivel naţional, a dispoziţiilor legale privind organizarea alegerilor şi a altor consultări electorale cu caracter naţional sau local;
 •  pregătirea de specialişti în materie electorală;
 • îndrumarea şi sprijinirea  autorităţilor administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de activitate în vederea organizării consultărilor electorale;
 • elaborarea de materiale şi programe de informare şi instruire a participanţilor la procesul electoral asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale.

Scopul instruirilor electorale constă în crearea unui sistem de management electoral în acord cu valorile democraţiei care, prin intermediul personalului calificat, să creeze un corp de experţi electorali.

Obiectivul general al  instruirilor electorale constă în perfecţionarea profesională continuă a oficialilor electorali, sporirea participării sociale şi politice a cetăţenilor prin reprezentarea lor în organele electorale şi prin oferirea accesului la informaţie electorală, creşterea interesului faţă de alegeri precum şi dezvoltarea unei culturi electorale.

Obiectivele specifice ale instruirilor electorale constau în elaborarea unui sistem modern, stabil și eficient de instruire care să conducă la cunoașterea și aplicarea unitară a cadrului normativ și a activităţilor apecifice  organizării şi desfăşurării procesului electoral, instruirea continuă a oficialilor electorali, crearea unei rețele naționale de formatori profesioniști, crearea un corp de oficiali electorali capabili să soluţioneze problemele apărute în derularea procesului electoral şi, nu în ultimul rînd, facilitarea accesului la informaţia de specialitate specifică domeniului electoral.

Grupurile ţintă vizate de instruirile electorale sunt:

 • reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în organizarea şi derularea procesului electoral;
 • reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale;
 • reprezentanţi ai partidelor politice;
 • persoane ce doresc să facă parte din structurile birourilor electorale organizate cu ocazia alegerilor;
 • președinții birourilor electorale și locțiitorii acestora.

Rezultate aşteptate ca urmare a instruirilor electorale:

 • personal electoral calificat;
 • cunoştinţe în domeniu actualizate cu regularitate;
 • aplicarea uniformă a legislaţiei şi practicii electorale.