REFERENDUMUL NAŢIONAL PENTRU DEMITEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI 29 IULIE 2012

REFERENDUMUL NAŢIONAL PENTRU DEMITEREA

PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

29 IULIE 2012

 

Cetăţenii care au drept de vot şi au împlinit 18 ani până în ziua desfăşurării referendumului inclusiv sunt aşteptaţi să participe la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru a se pronunţa prin DA sau NU la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot:

 

 

„Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu?”

 

 

Important de ştiut!

 

Nu pot vota  debilii sau alienaţii mintal puşi sub interdicţie, precum şi persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

 

 

Unde pot vota cetăţenii români din ţară?

 

 • La secţiile de votare la care sunt arondaţi conform domiciliului înscris în actul de identitate.

 

 • Cetăţenii români, care în ziua referendumului se află în altă  localitate decât cea de domiciliu, pot vota la orice secţie de votare din această localitate, urmând a fi înscrişi într-o listă suplimentară, pe baza actului de identitate.

 

 • Cetăţenii cu drept de vot netransportabili din cauză de boală sau invaliditate pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale. Pentru aceasta este necesară formularea unei cereri scrise de către aceştia sau de către organele de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotire socială, în care se află internaţi. Cererea se depune la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare. De asemenea, pot vota prin intermediul urnei speciale persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate care nu au fost lipsite de drepturile electorale sau  persoanele aflate în arest preventiv.

 

Unde pot vota cetăţenii români din

Străinătate?

 

 • În străinătate, alegătorii pot vota la orice secţie de votare, fiind înscrişi în listele suplimentare.

 

  Ce acte sunt necesare pentru a vota?

 

 

 • În ţară, alegătorii votează numai în baza cărţii de identitate, a cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate.
 • Cetăţenii români cu domiciliul în România nu pot vota la una din secţiile de votare din ţară pe baza paşaportului.
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot vota în ţară şi în baza paşaportului simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate..
 • Elevii din şcolile militare votează în baza carnetului de serviciu militar.
 • În străinătate, alegătorii votează în baza paşaportului simplu, a paşaportului de serviciu, a paşaportului diplomatic sau a cărţii de identitate.

 

 

 • Actele de identitate trebuie să fie valabile.

 

Cum procedăm în secţia de votare?

 • Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
 • Fiecare alegător va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate. După ce semnează în copia de pe lista electorală permanentă sau în lista suplimentară, alegătorul va primi buletinul de vot şi ştampila  cu menţiunea „VOTAT 2012  RDPR”.
 • Alegătorul îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă şi va aplica ştampila numai în unul  dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale.
 • După ce a votat, alegătorul va îndoi buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară. După aceea va introduce buletinul de vot în urnă având grijă să nu se deschidă.

 

 

Important de ştiut!

 

 • Verificaţi dacă la înmânarea buletinului de vot acesta are aplicată pe verso ştampila de control a secţiei de votare.
 • Îndoirea greşită a buletinului de vot NU ATRAGE NULITATEA VOTULUI, DACĂ SECRETUL VOTULUI ESTE ASIGURAT.
 • Introducerea buletinului de vot în urnă  este obligatorie.
 • Dacă ştampila depăşeşte laturile  pătratului, însă opţiunea este evidentă, buletinul de vot NU VA FI  SOCOTIT  NUL.
 • Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui secţiei de votare.
 • Preşedintele biroului electoral al sectiei de votare  va aplica pe actul de identitate ştampila cu menţiunea „ VOTAT 2012 RDPR” sau timbrul autocolant  cu menţiunea „VOTAT” şi data referendumului naţional, după caz.

 

Important de ştiut!

 

 • Prezenţa oricărei persoane în cabina de vot în afara celei care votează este interzisă.
 • Alegătorul care din motive temeinice constatate de preşedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta. Insotitorul nu poate avea calitatea de membru al biroului electoral al sectiei de votare sau de observator.
 • Conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr.4 din 13 iulie 2012, accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare  imagini este interzis.
 • Autoritatea Electorală Permanentă va verifica listele electorale utilizate la referendum în vederea depistării persoanelor care au votat ilegal (fără drept sau de mai multe ori).

 

Pentru informaţii suplimentare

pot fi consultate următoarele site-uri:

www.becreferendum2012.ro  

Biroul Electoral Central

www.roaep.ro

 Autoritatea Electorală Permanentă