AEP – RAPORT ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN IUNIE 2008