Decizii

Nr. crt.
Decizie
1.DECIZIA nr. 1 din 11 aprilie 2014 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
2.Decizia privind admiterea protocolului de constituire a Alianţei Electorale PSD-UNPR-PC
3.Decizie privind documentele pe care competitorii electorali trebuie sa le depună în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
4.Decizie privind procedura de acreditare a observatorilor interni la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
5.Decizie privind înregistrarea semnelor electorale ale partidelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
6.Decizie privind respingerea, ca tardiv depusă, a cerererii de înregistrare a semnului electoral al Uniunii Democrate Maghiare din România
7.Decizie privind aplicarea dispozițiilor art. 37 alin. (1) si (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
8.Decizie privind unele precizări referitoare la documentele pe care competitorii electorali trebuie să le depună in vederea înregistrării candidaturilor la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014
9.Decizie privind respingerea contestației formulate de Forța Civică împotriva Deciziei nr.5 din 04.05.2014 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție nr.32- Județul Satu Mare pentru alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014
10.Decizie privind modalitatea de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014, rectificată în data de 18 mai 2014
11.Decizie privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea corectă a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
12.Decizie pentru respingerea contestaţiei privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 42 – municipiul Bucureşti, formulată de Partidul Poporului-Dan Diaconescu, Organizaţia municipiului Bucureşti
13.Decizie privind admiterea contestaţiei formulate de Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC Satu Mare împotriva Deciziei nr.8 din 13.05.2014 de Biroul electoral de Circumscripţie nr. 32 - Judeţul Satu Mare
14.Decizie pentru respingerea contestaţiei privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 32 - judeţul Satu Mare, formulată de Partidul Poporului - Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Satu Mare
15.Decizie privind normele tehnice de completare şi verificare, circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare, precum şi operaţiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 25 mai 2014
16.Decizie privind admiterea contestaţiei formulate de Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC Satu Mare împotriva deciziei nr. 9 din 13.05.2014, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 32 Judeţul Satul Mare
17.Decizie pentru respingerea contestaţiei privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 20 -judeţul Gorj, formulată de Partidul Poporului -Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Gorj
18.Decizie privind acreditarea CENTRULUI DE SOCIOLOGIE URBANĂ ȘI REGIONALĂ - CURS S.R.L. și a GRUPULUI DE STUDII SOCIO-COMPORTAMENTALE AVANGARDE S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile parlamentare parțiale din data de 25 mai 2014 pe raza Colegiului uninominal nr. 4 - Circumscripția electorală nr. 25 – județul Ilfov
19.Decizie privind respingerea contestației formulate de Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC Satu Mare împotriva Deciziei nr. 10 din 14.05.2014, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 32 – Județul Satu Mare
20.Decizie privind admiterea contestației formulate de Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC Satu Mare împotriva Deciziei nr. 11 din 14.05.2014, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 32 – Județul Satu Mare
21.Decizie privind modificarea și completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 10/D din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea corectă a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaților și Senat din 25 mai 2014
22.Decizie nr. 10/D privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea corectă a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaților și Senat din 25 mai 2014, republicată
23.Decizie privind acreditarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile parţiale din data de 25 mai 2014, pe raza teritorială a secţiilor de votare nr. 730P - 734P din Sectorul 4, municipilu Bucureşti
24.Decizie privind aprobarea eşantionului de secţii de votare în baza căruia se va împlementa sistemul de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot, la alegerile parlamentare parţiale din data de 25 mai 2014
Anexa
25.Decizie privind data încetării birourilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite la alegerile parlamentare parţiale din data de 25 mai 2014