Legislație

Nr. Crt.
Lege
1.Titlul I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (varianta actualizată la data de 11 aprilie 2014)
2.Hotărârea Guvernului nr. 259/2014 privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ștampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral
3.Hotărârea Guvernului nr. 200/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014
4.Hotărârea Guvernului nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7 din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti
5.Hotărârea Guvernului nr. 249/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş
6.Hotărârea Guvernului nr. 199/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti
7.Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
8.Hotărâre privind procedura de acreditare pe lânga birourile electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat
10.Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 10/2014 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014
11.Instrucțiunile Autorității Electorale Permanente nr. 1/2014 privind consemnarea opţiunilor care rezultă din citirea buletinelor de vot în formularele tipizate elaborate de Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (8) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor și Senat din 25 mai 2014