Parţiale

 
 • Legea nr. 35/2008 (actualizată)


  pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea de Guvern nr. 1035 din data de 21 octombrie 2010


  privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010

 • Hotărârea de Guvern nr. 1036 din data de 21octombrie 2010


  privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, în data de 5 decembrie 2010

 • Hotărârea de Guvern nr. 14 din data de 23 ianuarie 2009


  privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea de Guvern nr. 15 din data de 23 ianuarie 2009


  pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelul copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, al listei susţinătorilor, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea de Guvern nr. 16 din data de 23 ianuarie 2009


  pentru stabilirea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea de Guvern nr. 17 din data de 23 ianuarie 2009


  privind modelele buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea de Guvern nr. 18 din data de 23 ianuarie 2009


  pentru aprobarea modelului timbrului autocalant, a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea de Guvern nr. 19 din data de 23 ianuarie 2009


  privind stabilirea modelelor proceselor - verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 14 din 14.12.2009


  privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale la alegerile parlamentare parţiale din perioada 2009 - 2012

 • Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3 din 24.09.2008


  privind constituirea şi restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 667/25 septembrie 2008, Partea I