Ştiri şi noutăţi

 

Proiectul de ordonanță de urgență privind Registrul electoral

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Autoritatea Electorală Permanentă supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind Registrul electoral, secţiile de votare şi listele electorale permanente, precum şi pentru modificarea altor acte normative privind procesele electorale.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Autorităţii Electorale Permanente str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. 0213101386 sau la adresa de e-mail office@roaep.ro.

Nota de fundamentare şi proiectul pot fi consultate aici.

AEP eliberează Adeverinţe cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile locale din alte state UE

Autoritatea Electorala Permanentă (AEP) din România eliberează, pe baza unei solicitări scrise, adeverinţe cetăţenilor români interesaţi să-şi depună candidatura la alegerile pentru desemnarea autorităţilor administraţiei publice locale din alte state membre ale Uniunii Europene. Acestea se eliberează în urma realizării de către AEP a verificării drepturilor electorale ale solicitanţilor.

Pentru ca aceste verificări să se poate efectua, solicitările trebuie să conţină datele personale ale persoanelor interesate precum: CNP; tip, serie, nr., act de identitate, respectiv locul, data naşterii şi domiciliul din România, dacă este cazul.

Persoana de contact din cadrul AEP responsabilă cu eliberarea acestor adeverinţe este dl. Florin Ciornei, email: comunicare@roaep.ro.

Persoanele interesate pot trimite solicitările de eliberare a adeverinţelor şi prin email la adresa office@roaep.ro. În cazul acesta la cererea respectivă se va anexa o copie după un act de identitate românesc – carte de identitate sau paşaport.

AEP poate transmite solicitanţilor adeverinţele utilizând două opţiuni în funcţie de dorinţa acestora:

 • în format electronic, prin e-mail;
 • prin ridicarea în original de la sediul AEP de către o persoană indicată în prealabil de către solicitant, fără a fi nevoie de o împuternicire in acest sens.

Alegeri locale parţiale, februarie 2013

Duminică, 3 februarie 2013, vor avea loc alegeri locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primarii din nouă circumscripţii electorale:

 • municipiul Slatina, judeţul Olt;
 • municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman;
 • oraşul Covasna, judeţul Covasna;
 • comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor;
 • comuna Drăguşeni, judeţul Botoşani;
 • comuna Avrămeşti, judeţul Harghita;
 • comuna Doljeşti, judeţul Neamţ;
 • comuna Vitomireşti, judeţul Olt;
 • comuna Bujoru, judeţul Teleorman.

Campania electorală durează 15 zile, începând cu 20 ianuarie 2013 şi se va încheia pe 2 februarie 2013, ora 7,00. Procesul de votare va începe duminică, 3 februarie 2013, la ora 7,00 şi se va încheia la ora 21,00.

De asemenea, duminică, 24 februarie 2013, vor avea loc alegeri parţiale pentru primarii din trei circumscripţii electorale:

 • comuna Pechea, judeţul Galaţi;
 • comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi;
 • comuna Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa.

Depunerea candidaturilor se face cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, ultima zi fiind 4 februarie 2013, ora 24.00.

Tot până la această dată, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Imigrări vor pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente şi listele electorale complementare.

Campania electorală va dura 15 zile, va începe pe 10 februarie 2013 şi se va încheia pe 23 februarie 2013, ora 7,00.

Procesul de votare va începe duminică, 24 februarie 2013, la ora 7,00 şi se va încheia la ora 21,00.

Cine votează

La alegerile parţiale locale, potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 67/2004, “au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul. Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă”. Potrivit prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 67/2004 „cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege si de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi”. Legislaţia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale poate fi găsită pe pagina de web a AEP, www.roaep.ro.

Spot video pentru promovarea prezenţei la vot

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) împreună cu Asociaţia Pro Democraţia a realizat un spot video de promovare a prezenţei la vot la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012.

Spoturile video şi audio ale campaniei pot fi descarcate de la adresa:

ftp://mof.roaep.ro

user: clip

parola: 1234

Folderul “Clip nou AEP + ProDemocraţia”.

Clip general campanie AEP - Pro Democrația

AEP a lansat campania pentru promovarea prezenţei la vot

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a lansat astăzi, 15.11.20012, campania de promovare a prezenţei la vot. Intitulată “DĂ UN REFRESH LA FAZĂ GEN VOTEAZĂ”, campania se adresează în mod special tinerilor, cu intenţia de a conştientiza importanţa implicării în acest proces democratic.

Într-o serie de patru spoturi video şi patru audio, destinate radiourilor, AEP prezintă alegătorilor toate informaţiile relevante referitoare la procedura de vot. Unul dintre cele patru spoturi video este dedicat tinerilor care au împlinit 18 ani, cu intenţia de a-i determina să conştientizeze importanţa prezenţei la vot. Celelate trei spoturi video prezintă informaţii de interes general despre alegeri şi procedura de vot.

Spoturile video şi audio ale campaniei pot fi descarcate de la adresa:

ftp://mof.roaep.ro

user: clip

parola: 1234

Pe lângă clipurile cu informaţii de interes general şi cel destinat convingerii tinerilor să fie prezenţi la vot, campania mai cuprinde şi o serie de testimoniale ale unor tineri actori, cântăreţi, artişti care pledează, cu propriile argumente, pentru participarea la vot. Celor patru testimoniale semnate de – Vladimir Drăghia, Ana Odagiu, Cristian Niculescu şi Marta Banu li se vor adăuga pe parcursul derulării campaniei şi alte tinere voci care vor pleda pentru prezenţa la vot. Spoturile-testimonial pot fi descăracte de la aceeaşi adresă ca şi celelate clipuri ale campaniei AEP.

De asemenea, www.genvoteaza.ro este pagina de web dedicată tinerilor care vor să înţeleagă importanţa votului lor. Aici se găsesc toate informaţiile privind procedura de vot, spoturile video şi audio ale campaniei. Pagina va fi actualizată, permanent, până la finalul campaniei electorale, cu informaţii utile alegătorilor. Pentru mai multe informații puteți accesa și pagina www.primulvot.ro.

Videoclipuri campanie

Clip 1 - clip general campanie

Clip 2 - cine votează

Clip 3 - cine votează - liste suplimentare

Clip 4 - acces la vot

Clip 5 - cum se votează

Clip 6 - Ana

Clip 7 - Cristi

Clip 8 - Draghia

Clip 9 - Marta

Instruire naţională pentru utilizarea Registrului Electoral

AEP, împreună cu partenerii săi, organizează primele sesiuni de pregătire destinate funcţionării Registrului Electoral. Prezentarea acestei acţiuni, dar şi detaliile organizatorice se găsesc aici.

AEP

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

DECLARAŢIE

privind aderarea la valorile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015

Autoritatea Electorală Permanentă în calitate de instituţie administrativă autonomă fundamentală a statului român,

Având în vedere rolul său, recunoscut de Constituţie şi lege, în organizarea şi desfăşurarea alegerilor libere, periodice şi corecte,

Luând act de adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie de către Guvernul României,

Condamnă corupţia şi fraudele electorale în toate formele în care se manifestă,

Îşi asumă responsabilitatea respectării valorilor şi indeplinirii obiectivelor stabilite de strategia naţională anticorupţie 2012 – 2015 care ţin de competenţa sa specifică,

Se angajează să promoveze modificările legislative în domeniul electoral şi al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale necesare alinierii la standardele, principiile şi bunele practici internaţionale în materie,

Îşi reconfirmă angajamentul de a asigura integritatea proceselor electorale, prevenirea şi combaterea fraudelor electorale conform atribuţiilor care îi revin.

Vizualizați aici Planul Sectorial de Acţiune pentru Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015, pe zona de competență a AEP.

Proiect Cod electoral

Autoritatea Electorală Permanentă informează că a publicat pe pagina sa de internet o scrisoare deschisă privind necesitatea adoptării unui Cod electoral. Scrisoarea şi proiectul de Lege privind Codul electoral pot fi regăsite de orice persoană interesată pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, aici.

Proiectul de Cod electoral publicat pe site-ul AEP la data de 3 septembrie 2012 reprezintă varianta neactualizată trimisă Parlamentului în 18 martie 2011. Această variantă urmează a fi completată conform evoluţiei legislaţiei şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, precum şi a opiniilor formulate de societatea civilă, autorităţile publice cu atribuţii în domeniu şi partidele politice.

O campanie de informare realizată de AEP - referendum 2012

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) are obligaţia, conferită de legislaţia în vigoare, să asigure informarea corectă şi promptă a cetăţenilor asupra sistemului electoral, tehnica votării, calendarul electoral, etc. În acelaşi timp, AEP asigură instruirea persoanelor din unităţile administrativ-teritoriale care au atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Pentru îndeplinirea acestor obligaţii, AEP a realizat, în colaborare cu Televiziunea Română, două clipuri cu informaţii despre tehnica votării. Precizăm că informaţiile vehiculate în clipurile menţionate sunt informaţii de interes public, având caracter strict tehnic, fără conotaţie politică. Prezentăm mai jos cele două clipuri.

Clip 1: Buletinul de vot pentru referendum - modul cum se votează şi cine are drept de vot

 

Clip 2: Actele de identitate pe care trebuie să le prezinte alegătorii în secţiile de votare, unde pot vota alegătorii români aflaţi in ţară şi in străinătate

 

O campanie de informare realizată de AEP - alegeri locale 2012

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) are obligaţia, conferită de legislaţia în vigoare, să asigure informarea corectă şi promptă a cetăţenilor asupra sistemului electoral, tehnica votării, calendarul electoral, etc. În acelaşi timp, AEP asigură instruirea persoanelor din unităţile administrativ-teritoriale care au atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Pentru îndeplinirea acestor obligaţii, AEP a realizat, în colaborare cu Televiziunea Română, patru clipuri cu informaţii despre tehnica votării. Precizăm că informaţiile vehiculate în clipurile menţionate sunt informaţii de interes public, având caracter strict tehnic, fără conotaţie politică. Prezentăm mai jos cele patru clipuri.

Clip 1: cele patru buletine de vot: pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeţean - modul cum se împăturesc şi se introduc în urnă buletinele de vot, dar şi situaţiile în care voturile sunt considerate nule

Nu puteţi vizualiza videoclipul? Descărcaţi fişierul.

Clip 2: cine are drept de vot la alegerile locale şi care sunt actele de identitate pe care trebuie să le prezinte alegătorii în secţiile de votare

Nu puteţi vizualiza videoclipul? Descărcaţi fişierul.

Clip 3: cum se face accesul în secţiile de votare, verificarea în listele electorale permanente, primirea ştampilei şi a buletinelor de vot, cum se votează în cabinele de vot

Nu puteţi vizualiza videoclipul? Descărcaţi fişierul.

Clip 4: unde pot vota alegătorii români şi cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în România, precum şi unde pot vota alegătorii netransportabili

Nu puteţi vizualiza videoclipul? Descărcaţi fişierul.

Alegeri locale 10 iunie 2012

Pentru informaţii suplimentare în ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, puteţi să accesaţi şi site-ul Biroului Electoral Central, la adresa www.beclocale2012.ro .

Proiect de Ordonanţă de Urgenţă

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind asigurarea serviciilor informatice pentru stabilirea şi centralizarea rezultatelor alegerilor din anul 2012 şi a măsurilor necesare pentru buna funcţionare a Registrului electoral, precum şi pentru modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată.
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 35/2008, AEP organizează licitaţii în vederea selecţionării programelor de calculator care urmează a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării.    

Ministerul Justiţiei a comunicat AEP că serviciile informatice sunt mai cuprinzătoare decât programele de calculator şi depăşesc sfera atribuţiilor AEP, consacrată legislativ şi că se impune emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru achiziţionarea serviciilor informatice pentru centralizarea rezultatelor votării de către AEP.

Menţionăm că acest act normativ nu reprezintă o modificare de substanţă a sistemului electoral, nu afectează drepturile electorale ale cetăţenilor şi contribuie la garantarea corectitudinii alegerilor şi a bunei desfăşurări a acestora.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi link-ul http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=93&l2=99

Rezultatele alegerilor postdecembriste

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a realizat o aplicaţie web-based către o bază de date electorale de la alegerile generale şi locale care au avut loc în România începând din 1992 până în 2009. Prin acest proiect AEP pune gratuit la dispoziţia publicului nu numai cea mai completă bază de date electorale la nivel naţional disponibilă în acest moment în România, dar şi un util instrument de documentare şi analiză în domeniul electoral.

Aplicaţia este accesibilă la următoarea adresă: www.roaep.ro/alegeri/.

Actualizarea colegiilor uninominale

Prima delimitare a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului a fost realizată conform dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2008 conform Hotărârii Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2008 (comisie parlamentară special constituită pe baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare).

După adoptarea H.G. nr. 802/2008 au ieşit la iveală un număr însemnat de erori constând în omiterea arondării unor artere ori segmente ale acestora, imobile, numere administrative, precum şi înscrierea greşită a denumirii acestora.

O parte dintre aceste situaţii au fost remediate prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor rectificări privind delimitarea colegiilor uninominale din 22 de circumscripţii electorale.

Totodată, ca urmare a operaţiunilor de actualizare a denumirii arterelor şi a numerotării clădirilor, inclusiv cele recente privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, în unele unităţi administrativ-teritoriale s-au făcut multe modificări, îndeosebi în ceea ce priveşte nomenclatorul arterelor.

Potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr.35/2008, ACTUALIZAREA delimitării colegiilor uninominale se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă:

- anual - în cazul în care au apărut modificări în structura, denumirea sau rangul unităţilor administrativ-teritoriale.

- după fiecare recensământ al populaţiei (cu cel puţin 12 luni înainte de alegerile parlamentare la termen).

În sensul celor mai sus menţionate, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat în anul 2011 o serie de activităţi pentru actualizarea colegiilor uninominale, privind următoarele:

- modificări ale unităţilor administrativ-teritoriale (înfiinţare, modificare structură/denumire etc.)

- modificări ale arterelor de circulaţie şi/sau imobile (omitere din H.G. nr. 802/2008, desfiinţare, schimbare denumire/tip, împărţire pe tronsoane, precum şi cele nou-înfiinţate după luna august 2008.

Precizăm că aceste operaţiuni curente de actualizare a colegiilor uninominale nu au avut în vedere modificarea limitelor acestora, ci numai includerea, acolo unde a fost cazul, a elementelor redenumite, a celor omise sau nou-înfiinţate.

Având în vedere faptul că, derularea acestor activităţi are drept principal beneficiar alegătorul, informarea corectă şi completă a acestuia s-a realizat de o manieră inedită, în sensul că, este prezentată atât organizarea administrativ-teritorială (actualizată până la nivel de localităţi componente, sate) cât şi arterele de circulaţie sortate după tip şi în ordinea alfabetică a denumirii.

Pe de altă parte, luând în cosideraţie modificările legislative intervenite în domeniul electoral la finele anului 2011, rezultatele operaţiunilor de actualizare a colegiilor uninominale pot fi valorificate şi în cadrul activităţii comisiilor parlamentare însărcinate cu modificarea delimitării acestora.

Pentru mai multe informaţii privind actualizarea elementelor de pe raza colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, puteţi accesa:  http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=25&l2=51

Tinerii, la ora opţiunilor

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), filiala Bucureşti Ilfov, a organizat, miercuri 6 aprilie 2011, în cadrul suitei de manifestări civic educative intitulată PRIMUL VOT, în sala teatrului "Aurel Elefterescu" din municipiul Călăraşi, o întâlnire cu elevii mai multor licee din judeţ care, în anul 2012, îşi vor exercita pentru prima dată dreptul constituţional de a vota.

AEP a fost reprezentată de Dr. Octavian Opriş, Preşedinte, Dr. Kovacs Csaba Tiberiu, Secretar general, Eduard Andreescu, Director Filiala Bucureşti Ilfov , Dr. Mihai Milca, Director, precum şi experţi pe probleme de legislaţie electorală.

Din partea autorităţilor locale au participat Emil Muşat, prefectul Judeţului, şi Daniel Ştefan Drăgulin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi.

În alocuţiunile lor, reprezentanţii autorităţilor locale şi conducerea AEP, au pledat pentru semnificaţia civică şi importanţa democratică a participării la vot, au explicitat modul în care, pe baza sufragiului individual, se constituie organele locale şi centrale ale executivului guvernamental şi legat de aceasta, implicaţiile negative ale absenteismului electoral.

În încheiere, elevii prezenţi au adresat întrebări referitoare la tehnica votului, sistemele electorale, modalităţile de selecţie a candidaţilor, etapele unei cariere politice. Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=27&l2=59&l3=125

Primul Vot

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) Filiala Bucureşti Ilfov a organizat în Municipiul Giurgiu, miercuri, 9 martie, o întâlnire cu elevii din anii terminali ai mai multor licee din localitate.
Întâlnirea se înscrie în seria manifestărilor declanşate de AEP, de informare şi de dezvoltare a responsabilităţii civice a tinerilor care vor dobândi acest drept începând cu alegerile ce se vor organiza în anul 2012.
La acţiune au participat dr. Octavian Opriş - Preşedinte al AEP, dr. Kovacs Csaba Tiberiu - Secretar general al AEP, dr. Mihai Milca – director al Direcţiei de Studii, documentare şi monitorizarea procesului electoral, Eduard Andreescu - director al Filialei Bucureşti Ilfov, iar din partea autorităţile locale, Dumitru Beianu, preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=27&l2=59&l3=125

Eliberări adeverinţe pentru cetăţenii români cu reşedinţa sau domiciliul în statele membre ale Uniunii Europene în vederea participării la alegerile locale

Pe baza unei solicitări scrise, datate şi semnate, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) din România eliberează adeverinţe cetăţenilor români interesaţi să-şi depună candidatura la alegerile pentru desemnarea autorităţilor administraţiei publice locale din alte state membre ale Uniunii Europene în urma verificării drepturilor electorale ale acestora. Pentru ca aceste verificări să se poate efectua, solicitările trebuie să conţină datele personale ale persoanelor interesate precum CNP; tip, serie, nr. act de identitate; locul, data naşterii şi domiciliul din România, dacă este cazul, respectiv adresa din România la care urmează să fie transmisă adeverinţa în original. De asemenea, este nevoie ca la cererile respective să fie anexate copii ale unui act de identitate românesc – carte de identitate/buletin sau paşaport.
Îndată ce aceste adeverinţe sunt emise, acestea sunt scanate şi trimise prin email persoanelor care le-au solicitat. Adeverinţele pot fi ridicate şi în original de la sediul nostru din Strada Stavropoleos, nr. 6, Et. 3, Bucureşti, Sector 3.
Eliberarea acestor adeverinţe este gratuită.
Persoana de contact din cadrul AEP responsabilă cu eliberarea acestor adeverinţe este dl. Bogdan Popescu, şef serviciu Relaţii Externe, email: bogdan.popescu@roaep.ro sau office@roaep.ro .

Participarea tinerilor la desfăşurarea procesului electoral

În cadrul manifestărilor destinate întâmpinării „Zilei Internaţionale a Alegerilor” - care se sărbătoreşte în prima zi de joi din luna februarie a fiecărui an -, miercuri, 26 ianuarie 2011, începând cu ora 10,00, la Centrul Cultural „Ionel Perlea” din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, a avut loc, sub genericul „Relevanţa participării tinerilor la desfăşurarea procesului electoral”, o amplă acţiune consacrată informării persoanelor care urmează să voteze pentru prima dată la alegerile din 2012 cu privire la principalele caracteristici ale sistemului electoral românesc, la drepturile, obligaţiile şi etica alegătorului.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=27&l2=59&l3=125 .

Femei în Parlament

Joi, 9 septembrie a.c., s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, dezbaterea cu tema “Femei în Parlament”, organizată de Sistemul ONU în România.
La dezbatere a participat, din partea Autorităţii Electorale Permanente (AEP), d-na Denisa Marcu, consilier în cadrul Direcţiei pentru legislaţie şi legătura cu Parlamentul, deputaţi şi senatori, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media.
Discursurile participanţilor s-au axat pe strategiile de transpunere a Obiectivului nr. 3 de Dezvoltare a Mileniului (ODM3) privind prezenţa femeilor în Parlament.
În debutul dezbaterii au luat cuvântul d-nele Yesim Oruc, reprezentant rezident al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România şi Anca Boagiu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.
ODM 3 se referă la promovarea egalităţii de gen şi împuternicirea femeilor. În ceea ce priveşte România, in ciuda faptului că femeile dispun de un grad înalt de studii in domeniul politicilor publice (71%), după alegerile parlamentare din 2008 ponderea reprezentativităţii femeilor este de 9,77% (11,38% in Senat si 5,84% în Camera Deputaţilor), fiind una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană (si locul 89 in lume din 131 de tari). Statisticile arata, de asemenea, că femeile se regăsesc doar in proporţie de 3,5% printre primari, 4,7% prefecţi si 10,7% sub-prefecţi. Singura instituţie unde femeile din România sunt, intr-o anumită măsură, mai bine reprezentate este Parlamentul European, cu 36% dintre europarlamentarii romani.
La finalul dezbaterii, participanţii, printre care şi reprezentanta AEP, au semnat textul declaraţiei, respectiv:

“DECLARAŢIE”

Bucureşti, 9 septembrie, 2010

Confirmând angajamentul nostru faţă de asigurarea condiţiilor de egalitate de gen în România,
Subliniind dorinţa noastră de a contribui semnificativ la construcţia unei Romanii moderne, prospere şi pe deplin integrate în normele europene unde contribuţia femeilor este considerată decisivă la dezvoltarea socială, politică şi economică,
Ne angajăm:
Să promovăm egalitatea de gen şi implicarea egală a femeilor în deciziile politice, atât în interiorul partidelor cât şi în afara lor;
Să transpunem Obiectivul nr. 3 de Dezvoltare al Mileniului adoptat la nivel global în obiectiv naţional, care stabileşte reprezentarea femeilor în Parlament în proporţie de minimum 30%;
Să susţinem modificarea legii electorale pentru creşterea numărului femeilor în Parlamentul României;
Să promovăm accesul femeilor la funcţii de decizie şi reprezentarea lor la nivel local şi municipal.


ARHIVA ŞTIRI

Rezultatul alegerilor locale parţiale din data de 13 februarie 2011
Alegeri parlamentare parţiale din data de 5 decembrie 2010
Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 28 noiembrie 2010
Alegeri locale parţiale din data de 14 noiembrie 2010
Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 26 septembrie 2010
Alegeri locale parţiale din data de 26 septembrie 2010
Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 12 septembrie 2010
Alegeri locale parţiale din data de 12 septembrie 2010
Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 22 august 2010
Rezultate alegeri locale parţiale din data de 22 august 2010
Alegeri locale parţiale din data de 22 august 2010
Rezultate alegeri locale parţiale din data de 18 aprilie 2010
Rezultate alegeri locale parţiale din data de 21 martie 2010
Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 21 februarie 2010
Alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti din data de 17 ianuarie 2010
Eveniment
Rezultatele alegerilor locale parţiale din 1 noiembrie 2009
Referendum local
Rezultatele alegerilor locale parţiale din 27 septembrie 2009
Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 23 august 2009
Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 16 august 2009
Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 28 iunie 2009
Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 10 mai 2009
Alegeri locale parţiale din data de 5 aprilie 2009
Alegeri locale parţiale din data de 29 martie 2009
Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 15 februarie 2009
Restituire depozite - alegeri parlamentare 2008
Licitaţie
Licitaţie anulată
Conferinţa anuală a ACEEEO 
Reuniune ACEEEO
Alegeri în Republica Moldova

 

Rezultatul alegerilor locale parţiale din data de 13 februarie 2011

Duminica, 13 februarie a.c., s-au organizat alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar în comunele: Corni (jud. Botoşani), Cernăteşti (jud. Buzău) şi Almaşu (jud. Sălaj). Posturile au rămas vacante după ce primarii comunelor Corni şi Cernăuţi au decedat, iar primarul comunei Alamşu şi-a dat demisia, din motive de sănătate.
În comuna Corni mandatul de primar a fost obţinut încă din primul tur. În celelalte două comune se va organiza un al doilea tur de scrutin în 20.02.2011
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=138&ids=108


Alegeri parlamentare parţiale din data de 5 decembrie 2010

Duminică, 5 decembrie a.c., vor avea loc alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor în circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3. Locul de deputat a fost declarat vacant în urma decesului deputatului Ioan Timiş.
Colegiul uninominal 3 cuprinde oraşele Călan şi Haţeg, precum şi comunele Baru, Banita, Bosorod, Bretea Romana, Bunila, Cerbal, Densus, General Berthelot, Ghelari, Lelese, Lunca Cernii De Jos, Pestisu Mic, Pui, Rachitova, Rau De Mori, Sarmizegetusa, Santamaria-Orlea, Salasu De Sus, Teliucu Inferior, Toplita, Toteşti.
Hotărârile Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale şi a programului calendaristic privind acţiunile referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 702 din 21 octombrie 2010 (HG nr. 1035 şi 1036).
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=93&l2=101 sau http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=139&ids=93


Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 28 noiembrie 2010

Duminică, 28 noiembrie a.c.,s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar în circumscripţia electorală comuna Boroșneu Mare, judeţul Covasna şi pentru consiliul local în circumscripţia electorală comuna Porumbeşti, judeţul Satu Mare.
În cursa pentru Primăria Boroșneu Mare s-au înscris patru candidați: Girtler Gyula (PCM), Lorincz Kalman (UDMR), Goga Attila (PNL) şi Şerb Caius Robert (PRM). Mandatul de primar a fost obţinut, din primul tur, de reprezentantul UDMR - Lorincz Kalman.
În comuna Porumbeşti , pentru cele 11 funcţii de consilieri au depus liste complete de candidaţi UDMR, PNL şi PDL, în cursă înscriindu-se şi un candidat independent. După centralizarea voturilor mandatelor au fost repartizate astfel: UNMR – 7 mandate, PD-L 2 mandate, PNL- 1 mandat, Pelei Alexandru – candidat independent.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=138&ids=105


Alegeri locale parţiale din data de 14 noiembrie 2010

Duminică, 14 noiembrie 2010, se vor organiza alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar în următoarele circumscripţii electorale: comuna Ruşeţu, judeţul Buzău şi comuna Cămin, judeţul Satu Mare.
Posturile de primar au rămas vacante după ce primarul  comunei Ruşeţu, George Merişor, a decedat, iar  primarul comunei Cămin, Balogh Alexandru, a demisionat.
Hotărârile Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale şi a programului calendaristic privind acţiunile referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 683 din 8 octombrie 2010 (HG nr. 1011 şi 1012).
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=139&ids=104


Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 26 septembrie 2010

Duminică, 26 septembrie a.c.,s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarilor în oraşul Baia de Arama (judeţul Mehedinţi) şi comunele: Sârbeni (Teleorman), Gălbinaşi (Judeţul Călăraşi), Schela (judeţul Galaţi) şi Râmnicelu (judeţul Buzău).
Au obţinut mandatul de primar, din primul tur de scrutin, la Baia de Aramă, Rafael Dunarintiu (PD-L), în comuna Sârbeini, Stanica Pandele (PSD), în comuna Gălbinaşi Paul Radu (PSD), şi în comuna Schela, Maricel Petrea (PSD).
Intrucat nici unul din candidaţi nu a reuşit să obţină majoritatea necesară pentru a caştiga alegerile pentru funcţia de primar, în comuna Râmnicelu se va organiza un al doilea tur de scrutin, unde se vor confrunta primii doi clasaţi, respectiv Dumitru Stanciu (PNL) şi Dumitru Lăzăroiu (PD-L).
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&ids=83


Alegeri locale parţiale din data de 26 septembrie 2010

Duminică, 26 septembrie 2010, se vor organiza alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar în următoarele circumscripţii electorale: oraşul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, comuna Râmnicelu, judeţul Buzău, comuna Gălbinaşi, judeţul Călăraşi, comuna Schela, judeţul Galaţi, comuna Sârbeni, judeţul Teleorman.
Hotărârile Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale şi a programului calendaristic privind acţiunile referitoare la organizarea si desfăşurarea alegerilor locale parţiale au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 593 din 20 august 2010.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=139&ids=83


Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 12 septembrie 2010

Duminică, 12 septembrie 2010, au avut loc alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar în circumscripţia electorală comuna Racşa, judeţul Satu Mare.
Funcţia de primar al nou-înfiinţatei comune Racşa a fost câştigată de candidatul PSD, Toma Betea, el obţinând majoritatea voturile cetăţenilor care s-au prezentat la urne.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&ids=85


Alegeri locale parţiale din data de 12 septembrie 2010

În data de 12 septembrie 2010 vor avea loc alegeri locale parţiale in circumscripţia electorală comuna Racşa, judeţul Satu Mare. În comuna nou înfiinţată, după separarea de comuna Oraşul Nou, se vor organiza alegeri atât pentru funcţia de primar, cât şi pentru consiliul local.
Hotărârile Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale şi a programului calendaristic privind acţiunile referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 557 din 6 august 2010.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=139&ids=85


Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 22 august 2010

Duminică, 29 august a.c. s-a desfăşurat al doilea tur de scrutin al alegerilor locale parţiale pentru desemnarea primarului în comunele Roşia de Secaş (judeţul Alba) şi Secaş (judeţul Timiş).
În comuna Roşia de Secaş a caştigat mandatul de primar, reprezentanta PSD, Oltean Emilia, iar in comuna Secaş a caştigat candidata PDL, Magdin Simona.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&ids=86


Rezultate alegeri locale parţiale din data de 22 august 2010

Duminică, 22 august a.c., s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarului în comunele Roşia de Secaş (judeţul Alba) şi Secaş (judeţul Timiş).
Intrucat nici unul din candidaţi nu a reuşit să obţină majoritatea necesară pentru a caştiga alegerile pentru funcţia de primar, se va organiza un al doilea tur de scrutin, duminică, 29 august 2010.

În turul doi se vor infrunta primii doi clasaţi, respectiv Oltean V. Emilia (PSD) cu Nagy Vilhelm Iosif (PD-L) în comuna Roşia de Secaş şi Doina Miculescu (PSD) cu Simona Magdin (PD-L), în comuna Secaş. 
De asemenea, duminică au avut loc şi alegeri locale parţiale în comuna Sanislău, judeţul Satu-Mare pentru alegerea unui nou Consiliu Local. După ce s-au numărat voturile, mandatele au fost repartizate astfel: Forumul Democrat German 5 consilieri, PSD 2 consilieri, PNL 2 consilieri, UDMR 1 consilier, UNPR 1 consilier,
PD-L 1 consilier şi un independent: Daniel Kocze.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&ids=86


Alegeri locale parţiale din data de 22 august 2010

Duminică, 22 august 2010 se vor organiza alegeri locale parţiale pentru consiliul local în circumscripţia electorală comuna Sanislău, judeţul Satu Mare. Consiliul local Sanislău a fost desfiinţat ca urmare a neadoptării unor hotărâri timp de trei şedinţe ordinare consecutive.
De asemenea, se vor organiza alegeri locale parţiale pentru primari în următoarele circumscripţii electorale: comuna Roşia de Secaş, judeţul Alba şi comuna Secaş, judeţul Timiş. Posturile de primar au rămas vacante după ce primarul comunei Roşia de Secaş, Gheorghe Wagner, a demisionat, iar primarul comunei Secaş, Ioan Miculescu, a fost condamnat la închisoare.
Hotărârile Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale şi a programului calendaristic privind acţiunile referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iulie 2010.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=139&ids=86


Rezultate alegeri locale parţiale din data de 18 aprilie 2010

Duminică, 18 aprilie 2010, s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarului în circumscripţia electorală municipiul Râmnicu Vâlcea.
Candidaţii înscrişi în cursa electorală au fost: Romeo Rădulescu din partea PDL, Remus Grigorescu, din partea PSD, Bogdan Pistol, PNL, Lucian Trandafirescu, Partidul Ecologist Român, ing. Valeriu Croitorescu, din partea Partidului Verde, Mihai Tăbârcă, din partea Forţei Civice, Dumitru Cumpănaşu, din partea Partidului Popular al Protecţiei Sociale şi Nicolae Pătru, desemnat de Partidul Naţional Democrat Creştin.
Întrucât nici un candidat nu a întrunit majoritatea opţiunilor votanţilor, se va organiza un al doilea tur de scrutin, în data de 25 aprilie 2010, la care vor participa primii doi clasaţi Rădulescu Romeo (PD-L) şi Grigorescu Remus (PSD).
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=138&ids=87


Rezultate alegeri locale parţiale din data de 21 martie 2010

Duminică, 21 martie 2010, s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarilor în două circumscripţii electorale, respectiv Comuna Criciova, judeţul Timiş şi Comuna Floreşti Stoeneşti, jud. Giurgiu. În timp ce, în comuna Criciova a câştigat mandatul de primar, din primul tur, reprezentatul PD-L, în comuna Floreşti Stoeneşti se va organiza un al doilea tur de scrutin.
De asemenea, în comuna Traian, judeţul Ialomiţa şi comuna Cornăţelu, jud. Dâmboviţa s-au organizat alegeri pentru desemnarea consiliilor locale.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=138&ids=88


Rezultatul final al alegerilor locale parţiale din data de 21 februarie 2010

Duminică, 21 februarie 2010, s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarilor în trei circumscripţii electorale, respectiv comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, comuna Bonţida, jud. Cluj şi comuna Sohodol, judeţul Alba.
De asemenea, în comuna Deveselu, judeţul Olt s-au organizat alegeri pentru desemnarea consiliului local, după ce vechiul consiliu local a fost dizolvat în urma unei hotărâri judecătoreşti.
Au câştigat mandatul de primar, din primul tur de scrutin, Bîrsan Gheorghe Constantin (PD-L) - comuna Bicazu Ardelean şi Corcheş Sorin-Constantin (PSD) - comuna Sohodol. În comuna Bontiţa, judeţul Cluj se va organiza un al doilea tur de scrutin în data de 28 februarie a.c. unde vor participa primii doi candidaţi plasaţi, respectiv Emil Cărhaţ (PNL) şi Mariana Băgăcean (PDL).
Duminică, 28 februarie 2010, s-a desfăşurat al doilea tur al alegerilor locale parţiale pentru Primăria comunei Bonţida, judeţul Cluj. Candidatul PNL, Cărhat Aurel-Emil, a câştigat alegerile, acesta obţinând un număr de 1502voturi.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76&l3=138&ids=89


Alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor
în Circumscripţia electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti
din data de 17 ianuarie 2010

În şedinţa din 6 decembrie 2009, Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 din data de 17 ianuarie 2010.

Eveniment

Luni, 31 mai a.c., ora 13.00, la sediul Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a avut loc prezentarea Raportului privind proiectul-pilot de informatizare a activităţilor electorale desfăşurate în cadrul secţiilor de votare cu prilejul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr.42, municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr.19 din 25 aprilie 2010.
La eveniment au participat reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, reprezentanţi ai instituţiilor implicate în desfăşurarea proiectului-pilot, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai mass-media. Printre participanţi s-au numărat directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dl. Marcel Opriş, prefectul Capitalei, dl. Mihai Atănăsoaie, d-na Ana Maria Pătru şi dl. Marian Muhuleţ, vicepreşedinti ai AEP.
Pentru parcurgerea Raportului accesaţi: http://www.roaep.ro/ro/getdocument.php?id=4628


Rezultatele alegerilor locale parţiale din 1 noiembrie 2009

Pe data de 01.11.09 s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarilor în comuna Valea Seacă (jud. Iaşi), respectiv în comuna Guşoieni (jud. Vâlcea) şi pentru alegerea consiliului local din comuna Smardioasa (jud. Teleorman). Prezenţa la vot a fost de 53,82% (Valea Seacă), 74,14% (Guşoieni) şi de 61,82% (Smardioasa).
Pentru mai multe informaţii accesaţi  http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Referendum local

Pe data de 27 septembrie a.c., în comuna Remetea, judeţul Harghita, s-a desfăşurat un referendum privind "realizarea unui centru de management al deşeului, inclusiv al unui depozit regional". Prezenţa la vot a fost de 57,48%.
Pentru mai multe informaţii accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=67&ids=65R.


Rezultatele alegerilor locale parţiale din 27 septembrie 2009

Pe data de 27 septembrie a.c. s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea consiliilor locale din oraşul Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita) şi comuna Galagau (jud. Salaj). Prezenţa la vot a fost de 24,22% (Odorheiu Secuiesc ), respectiv 65,51% (comuna Galagau).
Pentru informaţii suplimentare accesaţi  http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 23 august 2009


Pe data de 23 august a.c. s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarilor în două circumscripţii electorale, respectiv comuna Turburea, judeţul Gorj şi comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa şi pentru alegerea consiliului local în circumscripţia electorală - comuna Capleni, judeţul Satu-Mare.
Întrucât nici un candidat nu a obţinut mandatul de primar din primul tur, în data de 30 august a.c. s-a organizat un al doilea tur de scrutin. În comuna Turburea, judeţul Gorj mandatul a revenit reprezentantului PDL, Bîrcă Ion, iar în comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa mandatul a revenit reprezentantei PSD Tudorache Iuliana-Livia.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 16 august 2009

Duminică, 16 august 2009 s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarilor în trei circumscripţii electorale, respectiv comuna Dorna Cândrenilor, judeţul Suceava, comuna Ivăneşti, jud. Vaslui şi comuna Sintea Mare, judeţul Arad.
Din primul tur de scrutin au câştigat mandatul de primar Candrea Mafteiu (PD-L) în comuna Dorna Cândrenilor, judeţul Suceava şi Novac Vasile (PSD) în comuna Ivăneşti, jud. Vaslui, urmând ca în Sintea Mare, judeţul Arad să se organizeze un al doilea tur de scrutin în data de 23 august a.c.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 28 iunie 2009

Duminică, 28 iunie 2009 au avut loc alegeri parţiale pentru desemnarea consiliului local în circumscripţia electorală comuna Călineşti, jud. Teleorman şi pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală comuna Fundeni, judeţul Galaţi.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 10 mai 2009

Pe data de 10 mai a.c. s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru desemnarea primarilor în două circumscripţii electorale, respectiv comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa şi comuna Traian, judeţul Teleorman.
În timp ce în comuna Traian (Teleorman) reprezentanta PSD, Dana Benone, a obţinut mandatul de primar din primul tur, în comuna Balaciu (Ialomiţa) se va organiza un al doilea tur de scrutin în data de 17 mai 2009.
De asemenea, s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru alegerea consiliului local al Comuna Cristolt, judeţul Sălaj.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Alegeri locale parţiale din data de 5 aprilie 2009

Duminică, 5 aprilie 2009, se vor organiza şi desfăşura alegeri locale parţiale pentru alegerea consiliului local al comunei Bujoru, judeţul Teleorman şi pentru alegerea primarului comunei Crivăţ, judeţul Călăraşi.
Alegerile se vor organiza ca urmare a faptului că primarul comunei Crivaţ, judeţul Călăraşi, Gheorghe Rotaru, a decedat, iar Consiliul local din comuna Bujoru judeţul Teleorman a fost dizolvat printr-o hotărâre judecătorească.
Pentru programul calendaristic al alegerilor parţiale din 5 aprilie 2009 accesaţi  http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Alegeri locale parţiale din data de 29 martie 2009

Duminică, 29 martie 2009, vor avea loc alegeri parţiale pentru desemnarea primarilor în următoarele circumscripţii electorale: oraşul Pecica, judeţul Arad, comuna Cefa, Judeţul Bihor, comuna Corneşti, judeţul Cluj, comuna Strunga, judeţul Iaşi, comuna Albeşti, judeţul Mureş.
Aceste alegeri se vor organiza ca urmare a faptului că în oraşul Pecica şi comuna Cefa primarii în funcţie şi-au dat demisia, primarul comunei Corneşti a decedat, iar mandatele primarilor comunelor Strunga, respectiv Albeşti, au încetat de drept din cauza incompatibilităţii funcţiei de primar cu cea de parlamentar.
În şedinţa de Guvern în care s-a aprobat data alegerilor, s-a aprobat şi programul calendaristic al alegerilor. Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor va începe campania electorală (14 martie).
Cel mai târziu cu cinci zile înainte de data alegerilor (24 martie 2008) se vor tipări buletinele de vot, de către Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului. Campania electorală se va încheia în ziua de sâmbătă 28 martie 2009, ora 7,00. Votarea la alegerile parţiale din 29 martie 2009 începe la ora 7,00 şi se încheie la ora 21,00.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 15 februarie 2009

Pe data de 15 februarie a.c. s-au desfăşurat alegeri locale parţiale pentru primari în 9 circumscripţii electorale din întreaga ţară. În urma centralizării datelor s-a constatat că s-au ales primarii, din primul tur, în următoarele localităţi: municipiile Cluj (judeţul Cluj) şi Orăştie (judeţul Hunedoara), comunele Coloneşti (judeţul Olt), Roşia de Secaş şi Horea (judeţul Alba), Soimuş (judeţul Hunedoara). În trei circumscripţii electorale, respectiv comunele Găneasa (judeţul Olt), Cărpinet (judeţul Bihor), oraşul Făget (judeţul Timiş) se va organiza un al doilea tur de scrutin.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=66&l2=76


Restituire depozite - alegeri parlamentare 2008

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţă publică lista competitorilor electorali care au îndeplinit condiţiile prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, pentru restituirea depozitelor.
Procesele verbale privind restituirea depozitelor se pot consulta accesând http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=28&l2=38&l3=65


Licitaţie

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în conformitate cu legislaţia în vigoare, a reluat procesul de achiziţionare prin licitaţie a "Sistemului informatic de centralizare a datelor referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului". Pentru informaţii complete privind motivele reluării procedurii de atribuire se poate consulta comunicatul de presă postat următoarea adresă: http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=9
Întregul proces se va desfăşura aplicând procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 13 octombrie 2008, ora 10.00, iar deschiderea ofertelor se va face în aceeaşi zi la ora 11,00.
Documentaţia poate fi ridicată de la sediul Autorităţii Electorale Permanente sau, în format electronic, de pe portalul AEP, la adresa http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=30&l2=32 , şi de pe site-ul http://www.e-licitaţie.ro/ , la anunţul de participare, deja publicat, cu numărul 65266.


Licitaţie anulată

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în conformitate cu legislaţia în vigoare, a reluat procesul de achiziţionare prin licitaţie a "Sistemului informatic de centralizare a datelor referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului".
Licitaţia, folosind mijloace electronice, se organizează potrivit reglementărilor din H.G. 1660/2006. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29.09.2008, ora 16,00.
Documentaţia poate fi ridicată de la sediul Autorităţii Electorale Permanente sau, în format electronic, de pe site-urile http://www.roaep.ro/ şi http://www.e-licitaţie.ro/ , la anunţul de participare, care a fost deja publicat, cu numărul 63682.

Conferinţa anuală a ACEEEO

Pe data de 28 martie a.c. a avut loc, la Bratislava, Conferinţa anuală a Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO). La lucrările Conferinţei au participat, din partea română dl. Octavian Opriş, preşedintele Comitetului executiv al ACEEEO, şi dl. Tiberiu Csaba Kovacs, secretar general al Autorităţii Electorale Permanente. Printre participanţi s-au mai numărat dl. Josef Liska, director general al sectorului administraţiei publice din cadrul Ministerului de Interne, Slovacia, dl. Suad Arnautovic, preşedintele Comisiei Electorale Centrale din Bosnia şi Herzegovina,dl. Arnis Cimdars, preşedintele Comisiei Electorale Centrale din Letonia, dl. Zenonas Vaigauskas, preşedintele Comisiei Electorale Centrale din Lituania, dl. Kazimierz W. Czaplicki, şeful biroului electoral naţional din Polonia, dl. Stanuslav Vavilov, vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, d-na. Livia Skultetyova, şef al biroului electoral naţional din Slovacia, dl. Vladimir Shapoval, preşedinte al Comisiei Electorale Centrale din Ucraina, dl. Zoltan Toth, secretar general al ACEEEO, Kinga Dolina, Orsolya Nagy, Mate Radics, reprezentanţi ai ACEEEO. La primul punct al ordinei de zi, dl. Tiberiu Csaba Kovacs a prezentat Raportul de activitate al ACEEEO pe 2007. Membrii Consiliului au trecut în revistă evenimentele electorale care au avut loc în ţările lor în anul 2007 şi proiectele pentru anul 2008. De asemenea, a fost analizată situaţia proiectelor în desfăşurare ale ACEEEO, printre care amintim înfiinţarea unei Academii Electorale, a unui Centru de Cercetare în domeniul Electoral, dezvoltarea unui proiect de formare a oficialilor electorali din Moldova, precum şi intensificarea demersurilor pentru adoptarea unei hotărâri a ONU privind sărbătorirea anuală a Zilei Mondiale a Alegerilor, în prima zi de joi a lunii februarie. În încheiere, domnul Tiberiu Csaba Kovacs a făcut o prezentare a programului Conferinţei anuale a ACEEEO care va avea loc la Mamaia în luna septembrie 2008.


Reuniune ACEEEO

La 28 martie a.c. va avea loc la Bratislava reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO). Reuniunea va fi prezidată de dr. Octavian Opriş, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente şi preşedintele Comitetului Executiv al ACEEEO. Dr. Octavian Opriş a fost ales preşedinte al Comitetului Executiv al ACEEEO pentru o perioadă de trei ani cu ocazia Adunării generale anuale a Asociaţiei care a avut loc la Strasbourg în 19 septembrie 2007. ACEEEO este o asociaţie înfiinţată în 1991 şi cuprinde 22 de state din Uniunea Europeană, Europa Centrală şi de Est. România este membru fondator al Asociaţiei. ACEEEO oferă asistenţă membrilor săi, cât şi altor state în materie electorală, organizează conferinţe şi seminarii, oferă expertiză şi monitorizează alegerile.

Alegeri în Republica Moldova

La 16 martie 2008 vor avea loc alegeri pentru Adunarea Populară a Unităţii Teritorial Administrative Găgăuz - Yeri, Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a invitat instituţiile publice, partidele politice, organismele neguvernamentale, mass-media din România să-şi trimită reprezentanţi în calitate de observatori internaţionali. Cei interesaţi pot să se adreseze Comisiei Electorale a Republicii Moldova, 2012, Chişinău, strada Vasile Alecsandri, nr. 119, Tel. 0037322251460, Fax: 0037322232258, e-mail: info@cec.md (domnul Corneliu Pasat).
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul: http://www.cec.md/.