Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 martie 2018

Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 martie 2018

Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 martie 2018

 
Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 martie 2018 este de 18.907.422, cu 10.330 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 28 februarie 2018 figurau în Registrul electoral 18.897.092 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția Generală de Pașapoarte.

Precizăm că, în perioda 1.03.2018 – 31.03.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 25.338 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 150 de  persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție;

Un număr de 224 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 19.789, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Datele importate de la Direcția Generală de Pașapoarte în 31.03.2018 relevă că, față de precedentul import, cel din 01.09.2017, au intrat în evidențe 16.549 de alegători noi, iar un număr de 744 de alegători nu mai figurează, ca urmare a decesului, pierderii cetățeniei sau restabilirii domiciliului în România.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.253.640 au domiciliul sau reședința în țară, iar 653.782 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 martie 2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 martie 2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Alte articole: