Înregistrarea mandatarilor financiari prentru alegerile locale parțiale

Înregistrarea mandatarilor financiari prentru alegerile locale parțiale

Înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori și a mandatarilor financiari județeni la alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017

 

 • înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori și a mandatarilor financiari județeni se va face în perioada 7 – 26 mai 2017;
 • codurile unice de identificare ale partidelor politice vor fi alocate în momentul înregistrării mandatarilor financiari coordonatori; după înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori vor fi înregistrați și mandatarii financiari județeni;
 • mandatarii financiari se pot înregistra la sediul Autorității Electorale Permanente sau la Filialele sau Birourile județene ale acesteia;
 • pentru alocarea codurilor unice de identificare ale competitorilor electorali se va urma procedura utilizată la alegerile din anul 2016;
 • un mandatar financiar coordonator nu poate fi și mandatar financiar județean;
 • un mandatar financiar județean al unui partid politic poate fi desemnat la nivelul mai multor județe; se va depune câte o cerere de înregistrare a mandatarului financiar județean pentru fiecare dintre județele în care persoana respectivă își va desfășura activitatea.

 

  Pentru înregistrarea mandatarilor financiari sunt necesare următoarele documente:

 • cererea de înregistrare a mandatarului financiar, conform modelului prevăzut de Anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016;
 • copie a actului de identitate şi copia certificatului de înregistrare fiscală în cazul persoanelor fizice sau extras din Registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice. Persoanele juridice desemnate mandatari financiari vor avea în mod obligatoriu codul CAEN 6920;
 • carnetul de expert contabil sau contabil autorizat, cu viza de exercitare a profesiei valabilă pentru anul 2017;
 • copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate (valabile pentru anul 2017);
 • copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;
 • copii ale contractelor încheiate între competitorul electoral şi mandatarul financiar.

 

ATENŢIE: Nu sunt acceptate contractele individuale de muncă (doar contracte de prestări servicii).

 • Se recomandă ca documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator să fie depuse la sediul central al Autorității Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrării mandatarilor financiari judeţeni, respectiv a mandatarilor financiari ai candidaților independenți să fie depuse la sediile Filialelor și Birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, pe baza unei programări telefonice anterioare.

 

 • Mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiți oricând de către partidele care i-au desemnat, cu respectarea prevederilor legale referitoare la condițiile de eligibilitate, modul de înregistrare, atribuții, răspundere și interdicții.
Alte articole: