Anunț

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 26 august 2019 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro,  până la data de 28 august 2019

Alte articole: