Anunț

Anunț

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cel de-al 7-lea Seminar electoral, cu tema „Participarea electorală și educația pentru democrație” și cea de-a 7-a Adunare Generală a Rețelei de competențe electorale francofone (RECEF), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone şi desfășurate în perioada 5 – 7 iunie 2019.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 26.03.2019 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 12.04.2019.

 

Alte articole: