Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru modificarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 16.01.2019 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 26.01.2019.

Alte articole: