Anunț

Anunț

În temeiul art. 18 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea Electorală Permanentă organizează o consultare piaţă.

Obiect consultare: obținerea de oferte în vederea determinării valorii estimate a achiziției de echipamente hardware necesare implementării sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal și pentru centralizarea proceselor-verbale de la nivelul secțiilor de votare pentru anii 2019 – 2020.

Descriere consultare: Autoritatea Electorală Permanentă intenţionează să achiziţioneze echipamente hardware necesare implementării în condiții optime a sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal și pentru centralizarea proceselor-verbale de la nivelul secțiilor de votare pentru evenimentele electorale din anii 2019 – 2020, lista echipamentelor regăsindu-se în Anexa.

Aspecte supuse consultării: determinarea valorii estimate a achiziției infrastructurii hardware necesare implementării sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal și pentru și centralizarea proceselor-verbale de la nivelul secțiilor de votare.

Data limită de transmitere propuneri: 24.08.2018

Data limită consultare: 24.08.2018

Modalitate de desfășurare: Pentru o estimare cât mai corectă şi obiectivă a valorii achiziției echipamentelor hardware necesare implementării în condiții optime a sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal și pentru centralizarea proceselor-verbale de la nivelul secțiilor de votare, agenţii economici sunt invitaţi să transmită oferte de preț pentru fiecare echipament în parte, conform specificațiilor tehnice din anunț, la adresa de e-mail: ileana.marin@roaep.ro.

Contact:

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Adresa poştală: Str. Eugen Carada nr. 1, Sector 3, Bucureşti, cod poştal: 030057, România.

Persoană de contact: ILEANA MARIN, tel. +40 213100767, e-mail: ileana.marin@roaep.ro

www.roaep.ro

 

 

Alte articole: