Anunț

Anunț

În temeiul art. 18 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea Electorală Permanentă organizează în data de 14 iunie 2018,  începând cu ora 14:00, la sediul instituției din str. Eugen Carada nr. 1, o întâlnire cu experţi independenţi, autorităţi publice sau agenţi economici din domeniul IT, în vederea pregătirii cerințelor și condițiilor tehnice/economice aferente achizițiilor de servicii și produse necesare centralizării rezultatelor alegerilor și repartizării mandatelor din perioada 2019-2020.

Aspectele supuse consultării vizează estimarea serviciilor, produselor şi a costurilor necesare întocmirii documentaţiei de achiziţie pentru atingerea următoarelor obiective:

 1. Centralizarea rezultatelor alegerilor
  1. Realizarea bazei de date ce va conţine numele şi prenumele competitorilor electorali și datele acestora; în funcție de tipul de scrutin înregistrarea acestora poate fi la nivel central (BEC) sau la nivel teritorial;
  2. Realizarea machetelor proceselor verbale destinate centralizării rezultatelor;
  3. Scanarea și digitizarea datelor din procesele verbale;
  4. Validarea datelor din procesele verbale și implementarea mecanismelor destinate evitării erorilor umane;
  5. Centralizarea datelor din procesele verbale;
  6. Elaborarea de rapoarte, statistici și procese verbale privind procesul de centralizare
  7. Securizarea sistemului.
 2. Repartizarea, în conformitate cu prevederile legale, a mandatelor
  1. Analiza algoritmului descris în lege pentru această operațiune și identificarea eventualelor cazuri de excepție ce necesită clarificări suplimentare din partea Biroului Electoral Central (BEC);
  2. Dezvoltarea aplicației destinate repartizării de mandate;
  3. Certificarea spre neschimbare a aplicației;
  4. Elaborarea modulului de raportare și generarea proceselor verbale în conformitate cu prevederile legale;
  5. Certificarea integrității aplicației utilizate.
 3. Publicarea rezultatelor
  1. Elaborarea de rapoarte și statistici în format deschis;
  2. Elaborarea de rapoarte la cerere 24/24 pe tot parcursul desfășurării procesului electoral.

Pentru o estimare cât mai corectă şi obiectivă a serviciilor şi produselor, experţii independenţi, autorităţile publice sau agenţii economici sunt invitaţi să participe la întâlnirea organizată în data de 14 iunie a.c., ora 14:00, la sediul Autorităţii Electorale Permanente din str. Eugen Carada nr. 1, și, ulterior, să transmită propuneri.

Data limită pentru transmiterea propunerilor este 29.06.2018.

Data limită  pentru consultare este, de asemenea, 29.06.2018.

Contact:

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Adresa poştală: Str. Eugen Carada nr. 1, Sector 3, Bucureşti, cod poştal: 030057, România.

Persoană de contact: ILEANA MARIN, tel. +40 213100767, e-mail: ileana.marin@roaep.ro

www.roaep.ro

 

 

Alte articole: