Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Salarii pe categorii de funcții la 31 august 2018