Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea referendumului local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017.

 

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 30.08.2017 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – În dezbatere publică”;

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 04.09.2017.

Alte articole: