Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de instrucțiuni privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 28.09.2017 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – În dezbatere publică”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 02.10.2017.

Alte articole: