Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului următoarele proiecte de hotărâri ale Guvernului:
1. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripţii electorale
2. proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017
3. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017
4. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017.
Proiectele de acte normative au fost publicate la data de 14.09.2017 și pot fi consultate la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”;
Observaţiile şi propunerile privind proiectele de acte normative menţionate pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 18.09.2017.”

Alte articole: