Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de Lege privind aprobarea plății cotizațiilor anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la  Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) și la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone  (RECEF), precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

 

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 17.08.2017 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”;

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 01.09.2017.

Alte articole: