Contact Sediul Central

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Date de contact

Registratură Tel: 021.310.07.69
Fax: 0371.622.959
E-mail: registratura@roaep.ro
E-mail: registraturaaep@yahoo.com
E-mail: registraturaaep@gmail.com
Direcția Comunicare și Relații Publice Tel: 021.310.08.24
E-mail: relatii.publice@roaep.ro
Relații cu presa E-mail: relatii.publice@roaep.ro
Președinte Autoritatea Electorală Permanentă
Fax: 021.310.13.87
E-mail: cabinetpresedinte@roaep.ro

 

Petiții

E-mail: registratura@roaep.ro
E-mail: registraturaaep@yahoo.com
E-mail: registraturaaep@gmail.com

Programul de funcționare al Autorității Electorale Permanente

Luni – Joi: 8:30 – 17.00

Vineri:       8.30 – 14.30

Program de audiențe

Înscrierile în audiențe se fac în nume propriu, în baza unui act de identitate, cu cel puțin 3 zile înainte. Cererile se trimit la adresa de e-mail registratura@roaep.ro registraturaaep@yahoo.com
registraturaaep@gmail.com

DEPARTAMENT ZIUA INTERVAL ORAR
Cabinet Președinte AEP MARȚI 10:00 – 12:00
 Secretar General LUNI, MIERCURI 10:00 – 12:00
Cabinet Vicepreședinte AEP JOI 10:00 – 12:00
Cabinet Vicepreședinte AEP MIERCURI 10:00 – 12:00
Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale  JOI 10:00 – 12:00
Direcția generală informatică MIERCURI 10:00 – 12:00
Departamentul management electoral și legislație electorală JOI 15:00 – 17:00
Direcţia logistică electorală VINERI 12:00 – 14:00
Direcţia pentru coordonarea activității structurilor teritoriale JOI 10:00 – 12:00
Direcția comunicare și relații publice VINERI 12:30 – 14:30
Direcția relații externe și protocol
Direcția financiar-contabilă MIERCURI,VINERI 10:00 – 11:00
Direcția juridică
Direcția contencios administrativ
Direcția resurse umane JOI 10:00 – 12:00
Direcția tehnică MIERCURI, VINERI 10:00 – 11:00
Direcția achiziții publice MIERCURI, VINERI 10:00 – 11:00
Direcția registratură, arhivă și relații cu publicul LUNI 10:00 – 12:00