Concurs din perioada 26 – 27 august 2014

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice parlamentare de conducere, vacantă, pe perioadă nedeterminată

Informaţii pentru candidaţi

Anunţ concurs

Calendarul concursului

Condiţii de înscriere

Dosar de candidatură

Tematică şi bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaților

Rezultat probă scrisă

Rezultat final concurs