Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice parlamentare şi a unor posturi, de execuţie, pe perioadă nedeterminată şi determinată, din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei:
Anunţ concurs
Calendarul concursului
Condiţii de înscriere
Dosar de candidatură
Tematică şi bibliografie
Rezultat analiză dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă orală
Rezultat final concurs