Concurs din data de 11 ianuarie 2016

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea unui post, de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de lucru al instituţiei:

Anunţ concurs

Calendarul concursului

Condiţii de înscriere

Dosar de candidatură

Tematică şi bibliografie

Rezultat analiză dosare

Rezultat probă practică

Rezultat probă scrisă

Rezultat final concurs