Concurs din 28-02-2012

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, în baza unui contract individual de muncă, a unui post de execuţie corespunzător unei funcţii publice parlamentare de execuţie vacantate temporar, al cărui titular are raportul de serviciu suspendat.
Concursul are loc în data de 28 februarie 2012 la sediul central al instituţiei din Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă are loc la ora 09,oo, iar interviul la ora 12,oo.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 14.02. – 24.02.2012, la adresa specificată, etajul 3. Formularele tipizate necesare înscrierii se pun la dispoziţie de către instituţie.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon : 021.310.08.53.

Organizare

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post temporar vacant

Rezultate