Concurs din 27-03-2012

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, în baza unui contract individual de muncă, a unui post de execuţie corespunzător unei funcţii publice parlamentare de execuţie vacantate temporar

Organizare

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată în baza unui contract individual de muncă a unui post de execuţie

Rezultate