Concurs din 26-06-2012

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi:

  • o funcţie publică parlamentară de conducere de şef birou la Biroul PSI, securitate şi sănătate a muncii din cadrul Serviciului relaţii de protocol şi administrativ;
  • o funcţie publică parlamentară de execuţie de expert parlamentar la Biroul PSI, securitate şi sănătate a muncii din cadrul Serviciului relaţii de protocol şi administrativ;
  • un post de şofer I la Serviciul relaţii de protocol şi administrativ.

Concursul are loc în data de 26 iunie 2012 la sediul central al instituţiei din Bucureşti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3.

Pentru funcţiile publice, concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu. Pentru postul de şofer, concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă practică.
Proba scrisă are loc la ora 8,30, iar interviul, respectiv proba practică la ora 11,3o.
Dosarele de candidatură se depun în perioada 13.06 – 22.06.2012, la adresa specificată, etajul 3. Formularele tipizate necesare înscrierii se pun la dispoziţie de către instituţie.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon : 0741159537.

Organizare

Dosarul de candidatură Pentru Concursul din 26 iunie 2012

Rezultatul selecției dosarelor candidaților la concursul din 26.06.2012 Pentru Concursul din 26 iunie 2012

Anunt Concurs Pentru Concursul din 26 iunie 2012

Condiţii de înscriere pentru Concursul din 26 iunie 2012

Bibliografie şi tematică Pentru Concursul din 26 iunie 2012

Rezultate

Rezultat probă interviu pentru concursul din 26 iunie 2012

Rezultatul final al concursului din 26 iunie 2012

Rezultat probă scrisă pentru concursul din 26 iunie 2012