Concurs din 23-01-2013

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată şi nedeterminată, a unor funcţii publice parlamentare.

osturile scoase la concurs sunt cele prevăzute în anunţul de concurs. Ocuparea acestora se face pe perioadă nedeterminată şi determinată, funcţie de natura posturilor.

Data precizată în dreptul posturilor ce se ocupă pe perioadă determinată reprezintă limita maximă a perioadei de ocupare. În intervalul de la data angajării până la concurenţa datei precizate, titularul postului poate reveni oricând, caz în care contractul de muncă al înlocuitorului încetează, fără drept de preaviz.

Organizare

Tematica şi bibliografia pentru concursul din 23.01.2013

Dosarul de candidatură pentru concursul din 23.01.2013

Condiţii de înscriere pentru concursul din 23.01.20131

Calendarul concursului pentru concursul din 23.01.2013

Anunţul de concurs pentru concursul din 23.01.2013

Informaţii pentru candidaţi pentru concursul din 23.01.2013

Rezultate

Rezultatul probei scrise la concursul din 23 ianuarie 2013

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru concursul din 23 ianuarie 2013

Rezultatul probei orale la concursul din 23 ianuarie 2013

Rezultatul concursului din 23 ianuarie 2013

Rezultatul final al concursului din 23 ianuarie 2013