Concurs din 30-10-2012

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată şi nedeterminată, a următoarelor posturi de execuţie din cadrul aparatului central al instituţiei, după cum urmează:

 1. Departamentul de control al activităţii finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
  • 1 consilier parlamentar, perioadă nedeterminată
  • 1 expert, perioadă determinată
 2. Direcţia logistică electorală:
  • 1 post consilier parlamentar, perioadă nedeterminată
 3. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul
  • 1 post consilier, perioadă determinată
 4. Direcţia studii, documentare şi monitorizarea procesului electoral
  • 1 post expert parlamentar, perioadă nedeterminată
 5. Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor
  • 1 post consultant parlamentar, perioadă nedeterminată
 6. Serviciul comunicare şi relaţii publice
  • 1 post şef serviciu, perioadă determinată
 7. Filiala Cluj
  • 1 post consilier, perioadă determinată

Concursul are loc în data de 30 octombrie 2012, la sediul central al instituţiei din Bucureşti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 şi se desfăşoară conform calendarului afişat.
Formularele tipizate necesare înscrierii se găsesc pe site-ul instituţiei, în secţiunea Cariere AEP – Formulare.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon : 0213100760 şi 0741159537.

Organizare

Concurs 30.10.2012 Informaţii generale Anunţ concurs

Rezultate

Rezultatul probei orale la concursul din 30 octombrie 2012

Rezultatul final la concursul din 30 octombrie 2012

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse de candidaţi

Rezultatul probei scrise la concursul din 30 octombrie 2012