Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019

 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.

Proiectul vizează strict aspecte ce țin de finanțarea campaniei electorale şi rambursarea cheltuielilor electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, reglementând, în principal, următoarele:
a) termenul şi procedura de înregistrare a mandatarilor financiari coordonatori, precum şi principalele atribuții ale acestora;
b) tipurile de conturi bancare ce pot fi deschise pentru campania electorală în contextul alegerilor pentru Președintele României;
c) contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania electorală, precum şi ale candidaților, sursa şi cuantumul maxim al acestora;
d) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile electorale la alegerile pentru Președintele României, inclusiv limitele maxime ale acestora, tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală şi procentul maxim în care acestea pot fi efectuate raportat la valoarea maximă a contribuțiilor;
e) materialele de propagandă electorală: condiții, tipuri de materiale de propagandă electorală ce pot fi utilizate în campania electorală şi tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală care nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale, datele ce se imprimă pe materialele de propagandă electorală;
e) documentele utilizate pentru raportarea cheltuielilor electorale la Autoritatea Electorală Permanentă, cu trimitere la modelele documentelor corespunzătoare prevăzute în anexele la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;
f) termenele şi documentele referitoare la rambursarea cheltuielilor electorale, inclusiv documentele justificative ce trebuie prezentate Autorităţii Electorale Permanente pentru fiecare tip de cheltuială electorală.

De asemenea, proiectul de act normativ propune reglementarea unor aspecte ce țin de finanțarea campaniei electorale şi de rambursarea cheltuielilor electorale în situația organizării unui al doilea tur de scrutin în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 12.09.2019 și poate fi consultat la secțiunea Legislație electorală – Transparență decizională

Precizăm că observațiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționata pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 18.09.2019.

 

 

 

Direcția comunicare
13.09.2019

Alte articole: