Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

Autoritatea Electorală Permanentă informează că a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Prin proiectul de hotărâre se propune a fi reglementate, în principal, următoarele:
– funcționalitățile SIMPV;
– procedura de urmat în cazul disfuncționalității SIMPV;
– condițiile de înregistrare video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor;
– selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Totodată, se stabilesc evidențele pe baza cărora se constituie SIMPV, se propune reglementarea elementelor principale ale SIMPV, se propun activitățile ce trebuie realizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru dezvoltarea și implementarea SIMPV, precum şi elaborarea de către Direcţia generală sistemul informațional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a procedurilor şi instrucțiunilor privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea SIMPV.

În același timp, sunt prevăzute condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să fie operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, procedura de depunere a cererilor, evaluarea și desemnarea operatorilor, modalitatea de acces a acestora în interfața ADV, măsurile care trebuie întreprinse de operatori în preziua votării și în ziua/zilele votării și atribuțiile operatorilor de calculator, inclusiv cele privind înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.

Proiectul de hotărâre reglementează și mesajele care vor fi returnate de SIMPV, în mod distinct, pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidențiale. De asemenea, sunt stabilite operațiunile care trebuie îndeplinite în cazul disfuncționalității SIMPV.

Proiectul de hotărâre a fost publicat la data de 26.08.2019 pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională și poate fi consultat accesând următorul link: http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala/.
Observațiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail registratura@roaep.ro, până la data de 02.09.2019.

 
Direcția comunicare
27.08.2019

Alte articole: