Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

 

         Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că în data de 12 mai 2019 va avea loc tragerea la sorți computerizată prin care instituția noastră va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

        Potrivit legislației electorale în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu 15 zile înaintea de ziua de referință, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.

       Precizăm că tragerea la sorți computerizată va avea loc în prezența preşedinţilor birourilor electorale județene și ale sectoarelor municipiului Bucureștiiar rezultatele acesteia vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale județene și ale sectoarelor municipiului București şi pe site-urile acestora.

      Corpul experților electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP. Prevederile privind Corpul experților electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și au fost aplicate pentru prima dată la alegerile locale din 5 iunie 2016.

         În tabelul atașat găsiți programarea și locația tragerii la sorți la nivelul fiecărui județ.

 

 

 

          Direcția Comunicare și relații externe

          10.05.2019

Alte articole: