Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că în zilele de 26 și 27 octombrie 2019 vor avea loc tragerile la sorți computerizate prin care instituția noastră va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.

Potrivit legislației electorale în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu 15 zile înainte de ziua de referință, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.

Precizăm că rezultatele tragerii la sorți computerizate vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale județene și ale sectoarelor municipiului București şi pe site-urile acestora.

Corpul experților electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP. Prevederile privind Corpul experților electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și au fost aplicate pentru prima dată la alegerile locale din 5 iunie 2016.

În Anexă găsiți programarea și locația tragerii la sorți la nivelul fiecărui județ.

 

 

 

Direcția comunicare

24.10.2019

Alte articole: