Comunicat de presă din data de 5 septembrie 2012


Comunicat de presă din data de 5 septembrie 2012 prin care AEP informează că proiectul de lege privind Codul electoral afişat pe site-ul propriu în data de 3 septembrie 2012 reprezintă o variantă elaborată la începutul anului 2011
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că proiectul de lege privind Codul electoral afişat pe site-ul propriu în data de 3 septembrie 2012 reprezintă o variantă elaborată la începutul anului 2011. La sfârşitul perioadei de consultare publică (30 de zile), proiectul va fi actualizat conform evoluţiei legislaţiei, a jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Biroului Electoral Central, urmând a fi completat şi cu observaţiile şi propunerile societăţii civile, ale autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, precum şi ale partidelor politice. Reamintim că, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici în materie electorală al Comisiei dela Veneţia, legile electorale trebuie adoptate cu cel puţin un an înaintea datei alegerilor. Având în vedere cele de mai sus, AEP urmăreşte adoptarea acestui proiect întrun termen care să permită aplicarea Codului electoral la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014. Serviciul Comunicare și Relații Publice 05.09.2012
Alte articole: