Comunicat de presă din data de 5 septembrie 2012

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că proiectul de lege privind

Codul electoral afişat pe site-ul propriu în data de 3 septembrie 2012 reprezintă o

variantă elaborată la începutul anului 2011.

La sfârşitul perioadei de consultare publică (30 de zile), proiectul va fi actualizat

conform evoluţiei legislaţiei, a jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Biroului Electoral

Central, urmând a fi completat şi cu observaţiile şi propunerile societăţii civile, ale

autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, precum şi ale partidelor politice.

Reamintim că, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici în materie

electorală al Comisiei dela Veneţia, legile electorale trebuie adoptate cu cel puţin un an

înaintea datei alegerilor.

Având în vedere cele de mai sus, AEP urmăreşte adoptarea acestui proiect întrun

termen care să permită aplicarea Codului electoral la alegerile pentru Parlamentul

European din anul 2014.

Serviciul Comunicare și Relații Publice

05.09.2012