Comunicat de presă din data de 19 septembrie 2012


Comunicat de presă din data de 19 septembrie 2012 prin care AEP informează despre materialele de propagandă electorală

Materialele de propagandă electorală

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reaminteşte partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, precum şi candidaţilor independenţi că, în conformitate cu prevederile art. 29 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date: numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice ori electorale care le-a comandat, după caz. De asemenea, pe toate materialele de propagandă electorală trebuie inscripţionată şi denumirea operatorului economic care le-a realizat. Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin (5) din Legea 334/2006, este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video care îndeplineşte următoarele condiţii:
  1. se referă la un candidat sau partid clar identificat;
  2. este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
  3. are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
  4. depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.
AEP precizează că încălcarea acestor prevederi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5000 la 25000 de lei. De asemenea, contravenientul are obligaţia să verse la bugetul de stat contravaloarea bunurilor care au constituit obiectul contravenţiei. 19.09.2012 Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice
Alte articole: