Comunicat de presă din data de 1 octombrie 2012


Comunicat de presă din data de 1 octombrie 2012 prin care AEP informează că, în vederea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, este titulara unui cont colector special, nepurtător de dobândă, numit ”Cont Colector AEP Alegeri Parlamentare”la CEC Bank
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în vederea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, este titulara unui cont colector special, nepurtător de dobândă, numit ”Cont Colector AEP Alegeri Parlamentare” la CEC Bank, Unitatea Pilot Victoria cu numărul: RO63CECEB50433RON2092670. În acest cont candidaţii şi/sau partidele politice pot depune la orice agenţie CEC Bank din ţară sumele, în numerar sau prin virament, reprezentând garanţiile prevăzute de art. 29, alin. (5) din Legea 35/2008 la depunerea candidaturilor. Valoarea depozitului pentru fiecare candidat este de 5 salarii minime brute pe ţară. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 700 lei lunar. Prin urmare, valoarea depozitului pentru fiecare candidat la alegerile parlamentare din anul 2012 este de 3500 lei. La fiecare depunere efectuată, plătitorii vor furniza următoarele date: a) numele şi prenumele candidatului pentru care se constituie depozitul; b) codul numeric personal al candidatului; c) partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a propus candidatul. În cazul alianţelor politice sau electorale se indică membrul alianţei care a propus candidatul, iar în cazul candidaţilor independenţi se trece menţiunea candidat independent; d) circumscripţia electorală. Se trece numărul circumscripţiei şi judeţul sau menţiunea „circumscripţia externă”, iar în cazul candidatului la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, menţiunea „nivel naţional”; e) numărul colegiului pentru Camera Deputaţilor respectiv pentru Senat, iar în cazul candidatului la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, menţiunea „nivel naţional”; f) candidatul independent, în plus faţă de elementele prevăzute la lit. a) - e), va preciza şi numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei împuternicite de acesta să solicite restituirea depozitului în caz de deces. În situaţia depunerilor individuale datele de mai sus vor fi înscrise în formularul de depunere numerar. În situaţia depunerilor efectuate pe bază de tabel (de exemplu, reprezentantul partidului) informaţiile de mai sus vor fi cuprinse într-un tabel nominal înregistrat la partidul politic şi se vor elibera chitanţe individuale. Încasările prin virament se vor efectua numai individual (pentru câte un singur candidat) în baza ordinului de plată pe care emitentul va menţiona suplimentar faţă de informaţiile de mai sus, următoarele date: Beneficiar: Autoritatea Electorală Permanentă Cod fiscal: 16460641 Suma: 3500 lei Cont: RO63CECEB50433RON2092670 Banca: CEC BANK, Unitatea Pilot Victoria Menţionăm că, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a adoptat Hotărârea nr. 9/2012 pentru stabilirea normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, publicată pe pagina de internet a AEP, la secţiunea Parlamentare 2012 / Alegeri pentru Camera Deputaţilor şi Senat / Legislaţie. (Link: http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=atasamentescrutin&ids=121&idc=1) 01.10.2012 Serviciul de Comunicare şi Relaţii Publice
Alte articole: