Comunicat de presă


Comunicat de presă privind instruirea mandatarilor financiari desemnați la alegerea Președintelui României din data de 2 noiembrie 2014
      Autoritatea Electorală Permanentă informează că marți, 30 septembrie 2014, ora 11.00, la sediul instituției din București, str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, va avea loc sesiunea de instruire a mandatarilor financiari desemnați la alegerea Președintele României din 2014. Acțiunea are drept scop informarea mandatarilor financiari și a competitorilor electorali cu privire la atribuțiile pe care aceștia le au conform prevederilor Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.334/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul întâlnirii vor avea loc dezbateri pe tema finanțării campaniei electorale, iar mandatarii financiari vor intra în posesia broșurii „Ghidul mandatarului financiar” pentru alegerea Președintelui României din data de 2 noiembrie 2014. La această sesiune de instruire au fost invitați să participe mandatarii financiari desemnați sau reprezentanți ai competitorilor electorali.                     Direcția comunicare și relații externe 29.09.2014
Alte articole: