Comunicat de presă


Comunicat de presă privind desemnarea mandatarilor financiari pentru alegerea Președintelui României din data de 2 noiembrie 2014
        Cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Președintele României din data de 2 noiembrie 2014, competitorii electorali au obligaţia desemnării unui mandatar financiar care să ţină evidenţa operaţiunilor financiare la nivel național. Mandatarul financiar se înregistrează la Autoritatea Electorală Permanentă până la începerea campaniei electorale, respectiv 3 octombrie 2014, fapt care se aduce la cunoştinţă publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. Prevederile legale referitoare la mandatarul financiar, finanţarea campaniei electorale, limitele maxime ale cheltuielilor ce pot fi efectuate cu ocazia alegerii Președintelui României sunt prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare. În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale. Candidatului declarat ales nu i se poate valida mandatul dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale nu a fost depus în condiţiile legii.             Direcția comunicare și relații externe 17.09.2014
Alte articole: