Comunicat de presă


Comunicat de presă privind adoptarea de către Guvern a Hotărârilor referitoare la organizarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014
      Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că marți, 26 august 2014, Guvernul a aprobat șase Hotărâri de Guvern inițiate de AEP și Ministerul Afacerilor Interne pentru buna organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2014. Prin hotărârile adoptate au fost stabilite măsurile care trebuie luate de instituțiile și autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor, precum și bugetul şi cheltuielile necesare scrutinului din luna noiembrie a acestui an. Totodată, s-au stabilit modelele ştampilelor birourilor electorale, a ștampilei de control a secțiilor de votare şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot și ale timbrelor autocolante. Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerea Preşedintelui României, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se va constitui Comisia tehnică centrală, al cărei președinte este viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne. Conform uneia dintre Hotărârile de Guvern aprobate în ședința de marți, bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 este de 192.400 mii lei. Din bugetul Autorității Electorale Permanente vor fi asigurate sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central, precum și cele necesare activităților proprii de instruire și informare a membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la procesul electoral. Suma alocată Ministerului Afacerilor Interne este destinată acoperirii cheltuielilor pentru tipărirea buletinelor de vot de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" de către Regia Autonomă „Monetăria Statului”, pentru confecţionarea timbrelor autocolante, precum și pentru acoperirea celorlalte cheltuieli ale structurilor M.A.I. implicate în buna desfășurare a scrutinului. În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014. Alegerile pentru Președintele României din anul 2014 se organizează în temeiul prevederilor Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri adoptate fiind elaborate în temeiul art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004. Precizăm că cele șase hotărâri de Guvern vor intra în vigoare în termen de 3 de zile de la data prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 520/2014, respectiv 3 septembrie 2014.     Direcția comunicare și relații externe 27.08.2014  
Alte articole: