Comunicat de presăComunicat de presă privind numărul de alegători pentru alegerile prezidențiale din data de 2, respectiv 16 noiembrie 2014, valabil la data de 18.08.2014
      Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește faptul că, potrivit art. 26 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral. Listele electorale permanente se întocmesc pe localități și cuprind toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite, potrivit mențiunilor din actele de identitate emise de statul român. Datele limită pentru tipărirea copiilor de pe listele electorale pentru alegerile prezidențiale din acest an sunt 31 octombrie, respectiv 14 noiembrie 2014. Listele unităților administrativ-teritoriale cu numărul de alegători aferent datelor de 2 și 16 noiembrie 2014, valabile la data de 18 august 2014, pot fi consultate accesândurmătoarele linkuri: 2nov și 16nov. Precizăm că accesând Anexa1 și Anexa2 puteți consulta liste ce cuprind numărul total de alegători pe categorii de vârste, aferente zilelor de 2, respectiv 16 noiembrie 2014. În ceea ce privește numărul cetățenilor români cu drept de vot care au domiciliul în străinătate, potrivit datelor furnizate de Direcția Generală de Pașapoarte, pentru data de 2 noiembrie numărul este 530.446, iar pentru data de 16 noiembrie, 530.652.               Direcția comunicare și relații externe 22.08.2014
Alte articole: